user account Irene Svenningsson, Närhälsan Fou primärvård

Basic information

name:
Irene Svenningsson
workplace:
Närhälsan Fou primärvård
profession:
Distriktssköterska
Email

Work

workplace:
Närhälsan Fou primärvård
phone number:
070 3024178
address:
Vänerparken 15 A
city:
46235 Vänersborg
country:
Sverige

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-11-28 by Irene Svenningsson |

User account for Irene Svenningsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/html/1440