user account Gudmundur Johannsson, Avdelningen för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akadem

Basic information

name:
Gudmundur Johannsson
workplace:
Avdelningen för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akadem
profession:
Professor, Överläkare
Email

Work

workplace:
Avdelningen för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akadem
phone number:
031-3427052
address:
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gröna stråket 8
city:
413 45 Göteborg
country:
Sverige
Information is reliable | updated 2017-05-08 by Gudmundur Johannsson |

User account for Gudmundur Johannsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/html/2586