Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie
Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie
Project number : 223581
Created by: Mats Dehlin, 2016-12-23
Last revised by: Mats Dehlin, 2018-02-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Gout and other chronic arthritis in western sweden health care region - a survey study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom denna enkätstudie önskar vi studera livskvalitet, egenrapporterad hälsa, attityder kring sjukdom och läkemedel, livsstilsfaktorer samt samsjuklighet hos patienter med gikt och andra artritsjukdomar (reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA) och ankyloserande spondylit (AS)).

Områdesöversikt
Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande förekomst. Omfattningen av gikt i Sverige är däremot okänd. Gikt har i registerstudier (inklusive våra egna preliminära resultat) visats vara associerat med ett flertal sjukdomar såsom njursjukdom, högt blodtryck, diabetes, och hjärt-kärlsjukdom, men också eventuellt skyddande mot neurologiska degenerativa sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. De som drabbas av gikt har en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom men också av andra orsaker.
Sjukdomsmekanismen bakom gikt är relativt väl utforskad och förklaras av både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Preliminära resultat
Det finns både bra akuta och förebyggande behandlingsalternativ för gikt. Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i uppföljning och måluppfyllelse. De preliminära resultaten av läkemedelsförskrivning från vår registerstudie visar att endast en minoritet (34 %) fick uratsänkande läkemedelsbehandling inom ett år efter diagnos och behandlingen ofta avbröts i förtid. Gamla, välbeprövade läkemedel tycks således underanvändas samtidigt som nya, dyra och potentiellt mycket lovande behandlingsmetoder introduceras.

Betydelse
Det är angeläget att öka kunskapen angående hur stora andelar i olika ålders- och könsstrata som har mer eller mindre svår sjukdom för att identifiera hur stor den egentliga underbehandlingen av sjukdomen är. Den kunskap som projektet genererar kan leda till bättre behandling av befintliga och framtida patientgrupper med gikt eller andra artritsjukdomar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom denna enkätstudie önskar vi studera livskvalitet, egenrapporterad hälsa, attityder kring sjukdom och läkemedel, livsstilsfaktorer samt samsjuklighet hos patienter med gikt och andra artritsjukdomar (reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA) och ankyloserande spondylit (AS)).

Områdesöversikt
Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande förekomst. Omfattningen av gikt i Sverige är däremot okänd. Gikt har i registerstudier (inklusive våra egna preliminära resultat) visats vara associerat med ett flertal sjukdomar såsom njursjukdom, högt blodtryck, diabetes, och hjärt-kärlsjukdom, men också eventuellt skyddande mot neurologiska degenerativa sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. De som drabbas av gikt har en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom men också av andra orsaker.
Sjukdomsmekanismen bakom gikt är relativt väl utforskad och förklaras av både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Preliminära resultat
Det finns både bra akuta och förebyggande behandlingsalternativ för gikt. Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i uppföljning och måluppfyllelse. De preliminära resultaten av läkemedelsförskrivning från vår registerstudie visar att endast en minoritet (34 %) fick uratsänkande läkemedelsbehandling inom ett år efter diagnos och behandlingen ofta avbröts i förtid. Gamla, välbeprövade läkemedel tycks således underanvändas samtidigt som nya, dyra och potentiellt mycket lovande behandlingsmetoder introduceras.

Betydelse
Det är angeläget att öka kunskapen angående hur stora andelar i olika ålders- och könsstrata som har mer eller mindre svår sjukdom för att identifiera hur stor den egentliga underbehandlingen av sjukdomen är. Den kunskap som projektet genererar kan leda till bättre behandling av befintliga och framtida patientgrupper med gikt eller andra artritsjukdomar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Arthritis, Gouty
Arthritis, especially of the great toe, as a result of gout. Acute gouty arthritis often is precipitated by trauma, infection, surgery, etc. The initial attacks are usually monoarticular but later attacks are often polyarticular.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Reumatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Wästerläkarna AB - Wästerläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Lerum vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Partille vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lennart Jacobsson
Reumatologen Kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ulrika Bergsten
Region Halland, FoU avdelningen
Hussein Taha
Närhälsan, Olskroken vårdcentral
Linn Josefsson
Wästerläkarna
Anton Landgren
Reumatologi Sahlgrenska Inst för medicin
Karin Svensson
Reumatologen, Med Klin, Kärnsjukhuset Skövde

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-06-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2027-12-31

Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/223581