Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
Project number : 240491
Created by: Lena Bornhöft, 2017-12-28
Last revised by: Lena Bornhöft, 2018-09-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does measuring handgrip strength affect level av physical activity for patients with diabetes type 2? A randomized controlled trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det rekommenderas att patienter med diabetes typ 2 håller sig fysiskt aktiva och det är känt att god muskulär styrka har positiv effekt på hälsan hos dessa patienter. Handgreppsstyrka har gott prognostiskt värde vad gäller många typer av allvarlig sjuklighet.

Syfte: Att undersöka om man kan öka fysisk aktivitetsnivå och påverka andra riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2 i positiv riktning genom att införa mätning av handgreppstyrka som tillägg till patienternas sedvanliga behandling i primärvård.

Metod: Patienter med diabetes typ 2 som går på hälsokontroller hos deltagande diabetessjuksköterskor randomiseras till intervention eller kontroll. I interventionsgruppen mäts handgreppstyrka vid inklusion och uppföljning som tillägg till sedvanlig omhändertagande. Kontrollgruppen fortsätter med sedvanligt omhändertagande vid inklusion och handgreppsstyrkan mäts vid uppföljande årskontroll. I båda grupper mäts fysisk aktivitet med samma självskattningsinstrument. Mätning av riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom utförs enligt sedvanliga rutiner.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det rekommenderas att patienter med diabetes typ 2 håller sig fysiskt aktiva och det är känt att god muskulär styrka har positiv effekt på hälsan hos dessa patienter. Handgreppsstyrka har gott prognostiskt värde vad gäller många typer av allvarlig sjuklighet.

Syfte: Att undersöka om man kan öka fysisk aktivitetsnivå och påverka andra riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2 i positiv riktning genom att införa mätning av handgreppstyrka som tillägg till patienternas sedvanliga behandling i primärvård.

Metod: Patienter med diabetes typ 2 som går på hälsokontroller hos deltagande diabetessjuksköterskor randomiseras till intervention eller kontroll. I interventionsgruppen mäts handgreppstyrka vid inklusion och uppföljning som tillägg till sedvanlig omhändertagande. Kontrollgruppen fortsätter med sedvanligt omhändertagande vid inklusion och handgreppsstyrkan mäts vid uppföljande årskontroll. I båda grupper mäts fysisk aktivitet med samma självskattningsinstrument. Mätning av riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom utförs enligt sedvanliga rutiner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Hand Strength
Force exerted when gripping or grasping.
Human Activities
Activities performed by humans.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Torslanda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Nordeman
Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Monica Joelsson
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Ingela Käll
Masthugget Rehab
Maria Dottori
Närhälsan FoU Göteborg och Södra Bohuslän
Anna Grimby Ekman
Hälsometri, Sahlgrenska Akademi

Tutor

Maria Larsson
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral

Finansiering

Grant provider: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (Reference number: VGFOUREG-751161)
Decided and approved
Grant reciever: Lena Bornhöft
Applied 2017-09-18 for a contribution of 203,600 SEK intended for Lön till medverkande forskare, utrustning för att mäta handgreppsstyrka samt ersättning till deltagande vårdcentraler.
Decision 2017-12-19 with a contribution of 154,000 SEK and is available 2019-12-31
Total applied sum: 203,600 SEK | Total granted sum: 154,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-01-15

Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/240491