Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen
Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Regionala FoU-bidrag

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Bild FoU i Sverige
För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i Sverige. Vi ber dig att läsa informationen här nedan samt att lägga in information om ditt arbete i det fall det saknas.

Just nu finns information om över 1700 arbeten som bedrivs i vår region. Ta del av de projekt som lagts in hittills för Västra Götalandsregionen.

Till dig som är projektledare

För dig som beviljats regionala FoU-medel till ett projekt är det obligatoriskt att registrera arbetet i projektdatabasen, men du är även välkommen att lägga in information om projekt som inte fått ekonomiskt stöd av oss. Om du har ett projekt med flera delprojekt, där du erhållit regionala FoU-medel till ett av delprojekten, kan du istället välja att beskriva projektet i sin helhet.

Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från Västra Götalandsregionen är med. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med! Är du projektledare och ska informera/uppdatera ditt arbete når du din information via "Mina sidor" i vänster menyrad när du är inloggad.

Nyligen uppstartat forskningsarbete i Västra Götalandsregionen:

Klicka här för att se de senaste startade projekten i Västra Götalandsregionen

Välkommen till ansökningssystemet för regionala FoU-bidrag.

Bidragen riktar sig till forskning och utvecklingarbete inom det medicinska området, omvårdnad, tandvård samt folkhälso- och handikappområdet.
Observera att varje anslag har specifika ansökningsformulär.


Regionala samarbetsprojekt

Bidrag till patientnära klinisk forskning med vetenskapligt samarbete mellan arbetsplatser i Västra Götaland. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år. Årets ansökningsperiod avslutades den 1 oktober.

Forskning inom patientsäkerhetsområdet Ny satsning!

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att avsätta 5 mkr årligen i tre år för projektbidrag till forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt på utveckling och implementering,
Årets ansökningsperiod avslutades den 2 oktober.

Forskning kring jämställd vård

Forskningsmedel kan numera endast sökas till projekt som tidigare har beviljats medel.
Årets ansökningsperiod avslutades 30 september.

När det inte är ansökningsperiod kan du göra en provansökan, som raderas efter 1 dygn.

Kontakt: Birgitta Bryngelsson, tel 010-441 15 55,
e-post:


Hälsopromotion tandvård

Bidrag för att stimulera populationsbaserade interventionsprojekt för hälsopromotion inom tandvården i socioekonomiskt utsatta områden i Västra Götaland. Just nu är det ingen ansökningsperiod.
Länk till villkor för bidragen.

Kontakt Birgitta Ahlström, tel 010-441 77 22,
e-post:


Innan du påbörjar din ansökan….

I menyn till vänster hittar du information om ansökningsförfarande och granskningsprocess. Där finns också en hjälpguide med praktiska råd när du gör din ansökan.

För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
Logotype för Västra Götalandsregionen,

Administratör:
Birgitta Bryngelsson


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion