Beviljade regionala FoU-medel för 2018

Beviljade ansökningar regionala FoU-medel för 2018

Ny Ansökan - Samarbetsprojekt

DiarieSökandeProjektledarens arbetsplatsAnsökans titelBelopp
VGFOUREG-733162Angenete Eva-Watch and wait - är det möjligt att avstå från operation vid ändtarmscancer?312,000
VGFOUREG-733321Finizia CaterinaÖNH-klinikenAnalys av biomarkörer som förutspår riskgrupper bland patienter med huvud- och halscancer239,000
VGFOUREG-734101Ekman IngerOmråde Östra/ plan 2 CKPersoncentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård vid långvarig
sjukdom
226,000
VGFOUREG-734331Lindell EllenSödra Älvsborgs Sjukhus, Kirurg- och ÖronklinikenKan godartad lägesyrsel (kristallsjuka) vara en orsak till att äldre ramlar?262,000
VGFOUREG-735331Hedström JohannaAnOpIVA SU/Ö, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetVårdkvalitet hos patienter med dysfagi – översättning och validering av frågeinstrumentet SWAL-CARE175,000
VGFOUREG-738471Lagerstrand Kerstin-Samarbetsprojekt för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering av personer med ländryggsmärta284,000
VGFOUREG-740761Dehlin MatsReumatologen, SahlgrenskaGikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie228,000
VGFOUREG-741641Ternesten-Hasséus Ewa-Hur påverkas små och stora luftvägar av intag av capsaicin från chiliextrakt i kapslar?222,000
VGFOUREG-742281Mannerkorpi KaisaInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/ReumatologiPersoncentrerad fysisk aktivitet med stöd av eHälsa för hållbara hälsoeffekter hos patienter med långvarig utbredd smärta235,000
VGFOUREG-747031Strömberg JoakimAvancerad rekonstruktion av extremiteterMinimalinvasiva metoder för Dupuytrens kontraktur - en inventering av behandlingar och ekonomiska konsekvenser i Västra Götalandsregionen139,000
VGFOUREG-747421Manousou Sofia-Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study (SWIDDICH)- To study the effect of perinatal mild iodine deficiency on developemntal outcomes in a placebo-controlled randomised trial in pregancy (SWIDDICH II) with children follow-up at 1.5 years of age (SWIDDICH III).289,000
VGFOUREG-748471Skoglund ThomasNeurokirurgen, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetKvantifiering av hjärnpåverkan och individuell känslighet vid operation i hjärnan316,000
VGFOUREG-748711Lundgren PeterKardiologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhusetThe Scandinavian Automated external Defibrillator (AED) and Mobile Bystander Activation (SAMBA) - trial216,000
VGFOUREG-749961Björkelund CeciliaEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie246,000
VGFOUREG-750821Hammerlid Eva-Randomiserad studie avseende effekten av fysisk träning på undernäring och livskvalitet vid cancer i munhåla295,000
VGFOUREG-750851Rydenhag BertilNeurokirurgen SU/SahlgrenskaPrediktorer för prognos, respons på behandling och livskvalitet hos patienter med glioblastom inom Västra Götalandsregionen276,000
VGFOUREG-750901Malmberg StefanHälsoBrunnen VårdcentralRandomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit328,000
VGFOUREG-751101Vesting SabineNärhälsan Gibraltar rehabmottagning“Ready to resume exercising postpartum”
Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.
217,000
VGFOUREG-751161Bornhöft LenaNärhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentralHar mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie154,000
VGFOUREG-751481Zaar OscarSahlgrenska Universitetssjukhuset, HudklinikenArtificiell intelligens för bedömning av kliniska, dermatoskopiska, histologiska och hyperspektrala bilder på hudtumörer.271,000
VGFOUREG-751711Ung Kjell-ArneSahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, MedicinklinikenKan fotometrisk analys av den totala fria gallsaltsmängden i ett avföringsprov förenkla diagnostiken av gallsaltsdiarré?193,000
VGFOUREG-751781Ragnarsson OskarOmr 6, Endokrinsektionen, SahlgrenskaPrimär aldosteronism – Följdsjukdomar, dödlighet och bekräftande tester228,000
VGFOUREG-752441Andersson Per-OlaSektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus BoråsHur har införandet av högkänsliga troponiner påverkat inläggningsfrekvens och prognos för bröstsmärtepatienter?190,000
VGFOUREG-753061Ottarsdottir KristinNärhälsan Vårdcentralen EkmanskaThe association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women229,000
VGFOUREG-753771Wennerås ChristineGöteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomarOrsakar den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis autoimmun hemolytisk anemi?230,000
VGFOUREG-754031Daka BledarNärhälsan Ekmanska VårdcentralAdverse gut effects following metformin and gut microbiota. MEMO-Study283,000
VGFOUREG-754351Fu MichaelHjärtsektion, Medklin, SU/ÖstraHeart Failure in the Elderly:
- Making a multi-disciplinary approach feasible and evidence-based
235,000
VGFOUREG-754531Hellgren MargaretaNärhälsan S:a Ryds vårdcentralDIAVIP – DIAbetes preVention In Primary care
A five-year follow-up
202,000
VGFOUREG-754861Hallström SaraMedicinkliniken Östra sjukhusetRiskfaktorer för utveckling av förmaksflimmer hos personer med typ 1 diabetes: En populationsbaserad studie av 36258 individer från Nationella Diabetesregistret.112,000
VGFOUREG-754921Skoglund Ingmarie-Does early identification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients?182,000
VGFOUREG-756581Danielsson Aina-För ökad kunskap om barn och ungdomars livskvalitet vid ortopediska åkommor – validering av PROMIS 25 Pediatrisk Profil209,000
VGFOUREG-756601Carlqvist JeanetteRadiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, sektionen för neuroradiologiEffects of iodinated contrast media on thyroid function – frequency of thyroid dysfunction, symptoms, and identification of patients at risk: a prospective study258,000
VGFOUREG-757141Skovbjerg SusannKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SUImmunfunktion hos patienter med invasiv pneumokocksjukdom309,000
VGFOUREG-757191Elden HelenKvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet Effekter av nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditet261,000
VGFOUREG-757651Hanås RagnarBarn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, UddevallaNeurocognitive and neurophysiological consequences of DKA in children with Type 1 diabetes259,000
VGFOUREG-758431Björsne Andreas-Optimering av inställningar på cochleaimplantat för barn180,000
VGFOUREG-758551Weineland Strandskov SandraNärhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra ÄlvsborgInternet Medierad Psykologisk behandling - Acceptance and Commitment Therapy - IMPACT308,000
VGFOUREG-759171Öhman LenaGastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhusetSystemisk inflammatorisk proteinsignatur hos patienter med gastrointestinal sjukdom210,000
VGFOUREG-759281Öhman LenaGastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhusetTarmbakterier som prediktor för utveckling av dysplasier och cancer i kolonslemhinna hos patienter med ulcerös kolit.246,000
VGFOUREG-759671Linderholm Barbro KristinaOnkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets SjukhusetBetydelsen av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) för monitorering av behandling och tidig upptäckt av recidiv hos patienter med primär bröstcancer - Göteborg ctDNA bröstcancer projekt.279,000
VGFOUREG-759841Thunström ErikKardiologi (357) SU ÖstraSömnapnépatienter i Skaraborg – SIS Studien: Effekt av sömnapné och dess behandling på, symtom och kardiovaskulär samsjuklighet; en kohortstudie224,000
VGFOUREG-761241Lundin StefanAnestesi och IntensivvårdsklinikenÅterhämtning efter intensivvård - införande av ett intensivvårdsspecifikt uppföljningsinstrument i Västra Götaland216,000
VGFOUREG-761261Palmqvist CharlotteGynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska, Sahlgrenska universitetssjukhusetPopulationsbaserad studie kring sjukdomsspecifika faktorer i förhållande till återfall och relativ överlevnad vid ovarialcancer i Västra sjukvårdsregionen.143,000

Fortsatt ansökan - Samarbetsprojekt

DiarieSökandeProjektledarens arbetsplatsAnsökans titelBelopp
VGFOUREG-733172Angenete Eva-QoliCOL - Quality of Life in COLon cancer302,000
VGFOUREG-733691Johansson Magnus C-Ekokardiografisk diagnostik av hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.252,000
VGFOUREG-733981Mavroudis GeorgiosGastrosektionen, Medicinkliniken Sahlgrenska UniversitetssjukhusGastrointestinala symtom och inflammation vid ulcerös kolit i ett longitudinellt perspektiv- 10 års uppföljning av nydebuterad sjukdom263,000
VGFOUREG-734131Åberg MariaNärhälsan Askim VårdcentralPHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer359,000
VGFOUREG-734521Hange (Andersson-Hange, Andersson) DominiqueEnheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum BoråsStudie av frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bland 38-och 50-åriga kvinnor – en jämförelse mellan fem generationer under ett halvt sekel231,000
VGFOUREG-734551Henning Abrahamsson KajsaAvd f parodontologi, Inst f Odontologi. Sahlgrenska Akademin vid GU/Specialistkliniken i parodontoloEn individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars egenansvar i den parodontala infektionskontrollen273,000
VGFOUREG-735191Hedström JohannaAnOpIVA SU/Ö, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetStrålinducerad dysfagi hos patienter med huvud-halscancer - riskstrukturer och behandling av sväljningssvårigheter252,000
VGFOUREG-735481Skoglund ThomasNeurokirurgen, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetIntegrering av personcentrerad vård och individualiserad behandling av patienter med hypofystumörer323,000
VGFOUREG-735901Filipsson Nyström HelenaEndokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska UniversitetessjukhusetFunctional infrared spectroscopy (fNIRS) in the diagnosis of cognitive dysfunction in adult patients with diffuse autoimmune hyperthyroidism - Graves disease236,000
VGFOUREG-736831Milakovic MilleMölnlycke VårdcentralAre Swedish lactating women iodine deficient? A controlled one-year prospective study in lactating women exploring iodine and thyroid status to ensure optimal iodine levels in breast milk to the Child . the BUGA study.215,000
VGFOUREG-737251Törnhage Carl-Johan-Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study – The 3.5 year follow-up – SWIDDICH IV:A280,000
VGFOUREG-739191Nilsson Hanna-PHYSSYRG-C Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie231,000
VGFOUREG-739971Edén ArvidSU/Östra, InfektionsklinikenLäkemedelskoncentrationer och bieffekter av antiretroviral
behandling hos HIV-1 infekterade individer 65 år och äldre
225,000
VGFOUREG-740721Johansen SusanneBarn- och ungdomsmedicin, Sjukhuset i LidköpingFördröjd B-cellsmognad - en riskfaktor för allergi och astma hos barn?169,000
VGFOUREG-744091Diurlin Sven-Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?142,000
VGFOUREG-744461Karlsson Martin-Behandling med fibrinogenkoncentrat och risk för tromboembolism: En regional registerstudie för patienter i VGR som genomgår hjärtkirurgi.259,000
VGFOUREG-745841Jonasson GretheTandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, GöteborgFRAX och gles benstruktur som frakturprediktorer: en longitudinell studie 1980-2002218,000
VGFOUREG-746331Kylebäck KatarinaMVC + Gyn mott Närhälsan KungshöjdAktiv exspektans som behandlingsalternativ för PAD-verifierad CIN2 hos 25-30 åriga kvinnor269,000
VGFOUREG-749701Fu MichaelHjärtsektion, Medklin, SU/ÖstraClinical Phenotype and Prognostic Factors in Heart Failure in the Elderly217,000
VGFOUREG-750071Hedlundh UrbanOrtopedkliniken; NU-sjukvårdenHistologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av förändringar i sen- och kapselvävnad samt vävnadsvätska hos patienter med degenerativa förändringar i höften262,000
VGFOUREG-750301Björkdahl AnnArbetsterapi och Fysioterapiverksamheten SU (50 %) samt Ersta Sköndal Bräcke Högskola (50 %)Bättre nytta av avancerad Parkinsonbehandling genom samverkande rehabilitering? En randomiserad studie.261,000
VGFOUREG-750651Asztély Karin-Jämförande longitudinell studie av 100 unga kvinnor med diagnoserna autism och/eller ADHD ställd i barn- och ungdomsåren och en kontrollgrupp unga kvinnor utan diagnos, med avseende på livssituation, psykiatrisk och somatisk samsjuklighet, livskvalitet, global funktionsnivå samt behov av vårdresurser och hjälp från anhöriga.250,000
VGFOUREG-750841Sundvall Pär-DanielNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.275,000
VGFOUREG-750881Östberg Anna-Lena-Fetma och munhälsa: kirurgisk och medicinsk behandling
Obesity and Oral Health: surgical and medical treatment
217,000
VGFOUREG-750891Sundvall Pär-DanielNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?306,000
VGFOUREG-751071Hallström ErlingOrtopedkliniken, Uddevalla SjukhusEn prospektiv randomiserad studie där kirurgisk (öppen och artroskopisk) akromioplastik och fysioterapi hos patienter med subakromialt impingmentsyndrom jämförs 15-20 år efter intervention315,000
VGFOUREG-751121Österbrand Martinbarnkliniken NÄL TrollhättanPubertetsinduktion hos pojkar, förbättrad androgen terapi hos pojkar med sen eller utebliven pubertet.189,000
VGFOUREG-751221Olsson CarolineRegionalt Cancercentrum Väst, Västra Götalandsregionen och Radiofysik, Göteborgs universitetSamband mellan MRI-signaler, stråldoser till olika riskorgan och trismus vid strålbehandling för cancer i huvud-halsområdet229,000
VGFOUREG-751441Brune Mats-Immunitet mot TBE efter vaccination av stamcellstransplanterade patienter157,000
VGFOUREG-751841Johannsson Gudmundur-Morbiditet och mortalitet vid läkemedelsorsakad binjurebarksvikt i Västra Götalandsregionen – Regionalt samarbetsprojekt201,000
VGFOUREG-753381Leonhardt HenrikRadiologi Buk-Kärl, SU-SPre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer (PODEC)296,000
VGFOUREG-753851Block LindaSahlgrenska Universitetsjukhus/Sahlgrenska ANOPIVAOklara beslutsprocesser runt vårdbegränsningar inom svensk intensivvård kan skapa ojämlik vård.136,000
VGFOUREG-753861Tjörnstrand AxelSahlgrenska sjukhuset, RadiologiGa-68-DOTATOC-PET in the management of pituitary tumours256,000
VGFOUREG-754311Nilsson NicklasReumatologkliniken, Sahlgrenska UniversitetssjukhusSPondArthritis Caught Early - SPACE. Tidig spondartritdiagnostik inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt. Fortsättningsprojet.108,000
VGFOUREG-754551Åhrén ChristinaStrama, Avd patientsäkerhet, Koncernstab Hälso och sjukvård, Koncernkontoret, Västra GötalandsregioRationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år156,000
VGFOUREG-754661Deminger AnnaReumatologkliniken Sahlgrenska universitetssjukhusUtveckling av skelett- och hjärtpåverkan hos patienter med ankyloserande spondylit följda under 5 år318,000
VGFOUREG-754771Samuelsson KristianSahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för OrtopediPrediktorer för bästa respektive sämsta utfall hos patienter som
behandlas med strukturerad rehabilitering och de som behandlas
med operation plus strukturerad rehabilitering efter främre
korsbandsskada
260,000
VGFOUREG-754931Jons DanielNeurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GöteborgVirologiska orsaker till MS utveckling med inriktning på EBV203,000
VGFOUREG-755241Andreasson Björn-Blodvärden, benmärgsbiopsi och mutationsanalys i riskvärdering av patienter med Myeloproliferativ neoplasm219,000
VGFOUREG-755461Ockell JonasKirurg- och ortopedkliniken KungälvUtvärdering av hälsonyttan av bukplastik hos postbariatriska patienter med BMI 30-40kg/m2234,000
VGFOUREG-756171manhem karinmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset SahlgrenskaSambandet mellan högt blodtryck och förmaksflimmer avseende riskfaktorer, behandling och utfall.222,000
VGFOUREG-756321Jönsson Bodil-Tuberkulos i Västra Götaland - kartläggning av smittkällor, smittvägar och riskgrupper med hjälp av molekylärbiologiska metoder.232,000
VGFOUREG-756521Jacobsson GunnarInfektionsklin. KSSInfektioner med Clostridium difficile i relation till antibiotikaanvändning och val av diagnostisk metod - jämförelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus.157,000
VGFOUREG-756551Samuelsson KristianSahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för OrtopediCan Quantification of Knee Instability in Patients With Anterior
Cruciate Ligament Injury Improve Our Understanding of Patient
Outcome and Risk of Osteoarthritis?
207,000
VGFOUREG-756611Lindblad UlfNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU High normal blood pressure – determinants and risks254,000
VGFOUREG-756871Lindblad UlfNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU Hur påverkas glukosmetabolismen över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa? En longitudinell studie från Skaraborgsprojektet.190,000
VGFOUREG-757511Hanås RagnarBarn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, UddevallaAudit of risk factors for pediatric diabetic ketoacidosis and how they can be reduced (Hur kan man minska förekomsten av ketoacidos hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes?193,000
VGFOUREG-757711Saalman RobertSektionen för pediatrisk gastroenterologi och hepatologi, Drottning Silvias barn- o ungdomssjukhusEosinofil esofagit och andra eosinofila inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen hos barn189,000
VGFOUREG-757761Grote Ludger-"Som att sova på ett moln" - Cloud-baserad telemedicinsk övervakning av nasal övertrycksandning CPAP vid obstruktiv sömnapné309,000
VGFOUREG-758041Wennerås ChristineGöteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomarUppföljning av vuxna patienter med eosinofil esofagit259,000
VGFOUREG-759541Studahl MarieInfektion SU/ÖstraGenetiska variationer vid HSV-2 meningit248,000
VGFOUREG-759601Johansson Birgitta-Energiomsättning i hjärnan vid hjärntrötthet efter en förvärvad hjärnskada - en pilotstudie238,000
VGFOUREG-760511Fogelstrand (född Svensson) LindaSahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi Utvärdering av ny analys av kvarvarande sjukdom med next generation sequencing vid akut myeloisk leukemi245,000
VGFOUREG-760731Flinck MarianneOrtopedkliniken, SkövdeFemurdiafysfrakturer hos barn och ungdomar; stabilitet, kvarstående deformitet och återhämtning av fysisk funktion.248,000
VGFOUREG-760741Sävman KarinNeonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhusKan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.304,000
VGFOUREG-761101Lorentzon Mattias-Kan en systematisk fallriskbedömning förbättra frakturprediktionen hos äldre patienter?274,000
VGFOUREG-761751Kondori Nahid-Snabb och specifik art-, stam- och resistensbestämning av invasiva svampar med proteomik och massspektrometri.233,000
VGFOUREG-761931Miranda Burgos PatriciaKäkkirurgiska Kliniken, NÄLPrevention av osteoradionekros; profylaktisk behandling med pentoxifyllin och tokoferol (PENTO) vid tandextraktioner hos patienter tidigare strålbehandlade för huvud- och halscancer.278,000

Fortsatt ansökan - Patientsäkerhet

DiarieSökandeProjektledarens arbetsplatsAnsökans titelBelopp
VGFOUREG-733261Peters Björn-Njurtransplantatbiopsier och TIGER-register (Transplantationsregister) - Patientsäkerhetsaspekter, biopsifynd och njurtransplantatöverlevnad125,000
VGFOUREG-736281Wilhelmson Katarina-Comprehensive Geriatric Assessment for frail older people in Swedish acute care settings – a randomized controlled study258,000
VGFOUREG-741911Johansson LottaSahlgrenska CIVA avd 96Mind the Gap313,000
VGFOUREG-754221Norder HeléneKlinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhusetHur hög är frekvensen av smittsamma blodgivare med hepatit E virus viremi? Kan patienter skyddas mot nosokomial smitta?298,000
VGFOUREG-757181Ekerstad NiklasHjärtcentrum, NU-sjukhuset Medför vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) mer patientsäker läkemedelsbehandling än på en vanlig vårdavdelning?321,000
VGFOUREG-758801Wekell Per-En kompetensbaserad fortbildning för pediatriska bakjourer i Västra Götalandsregionen - effekter på patientsäkerhet225,000
PublishedDocument information: Beviljade regionala FoU-medel för 2018 | Created: 2018-01-08 by Birgitta Bryngelsson

Beviljade regionala FoU-medel för 2018, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/document/226991