Regional kurs i forskningsmetodik

Regional kurs i forskningsmetodik

FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik på 16 högskolepoäng.

Kursen hålls i internatform och är riktad till kliniskt verksam vårdpersonal i FORSS-regionen. Nästa kurs startar i augusti 2017 och avslutas i maj 2018. För mer information och anmälan se Informationsbroschyr och ansökningsblankett. Sista dag för anmälan är 3 mars 2017.

Attachments

pdf document InfobroschyrFORSS_2017_2018rev20161202.pdf
Information om kursen
File size: 1419 kB
word document Ansokningsblankett_FORSS_2017_2018.docx
Ansökningsblankett
File size: 22 kB
PublishedDocument information: Regional kurs i forskningsmetodik | Last modified: 2016-12-23 by Lena Lindgren

Regional kurs i forskningsmetodik, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/FORSS_forskningsmetodikkurs