FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Lewy-body sjukdom med demens - Prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende.
Charlotte Kjellgren
Lewy Body sjukdom med demens utgörs av undergrupperna Parkinsons sjukdom med demens och Lewy Body demens. De utgör tillsammans en stor del av all ...
,
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
Peter Adolfsson
Fysisk aktivitet utgör en av hörnstenarna i behandlingen av diabetes. Fysisk aktivitet innebär också utmaningar för individen med typ 1 ...
,
Att designa och förbereda strategier inför implementering av Child Participation in Healthcare (ChiPaC) i hälso- och sjukvården; ett självrapporterande frågeformulär för barns delaktighet i sin vård
Britt-Mari Gilljam
Child Participation in Healthcare, ChiPaC, är ett nykonstruerat och validerat frågeformulär där barn själva besvarar frågor om sin delaktighet ...
,
Incidens av bakteremi orsakad av staphyloccocus aureus inom Region Halland, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg samt Blekinge åren 2000 - 2017.
Jacob Söderlind
Blodförgiftning orsakad av staphyllococcus aureus, staph aureus bakteremi (SAB), är såväl nationellt som internationellt en vanlig orsak till ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.

Logga in


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland