FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Behandling av supragastrisk rapning
Christina Helltoft Nilsén
Målet för studien är att utvärdera effekten av logopedisk behandling jämfört med standardiserad information given av läkare. Primär ...
,
Validering av svensk version av ”The Personality Inventory for DSM-5 ; PID-5”; delprojekt av ”Vad fungerar för vem i klinisk psykiatrisk verksamhet?”
Peter Jacobsson
Detta projekt är en del i en större övergripande behandlingsstudie för att kartlägga behandlingsutfall för individer med ADHD diagnos med ...
,
Karakteristika hos virusgenom funna intraokulärt hos patienter med akut retinal nekros
Joanna von Hofsten
Akut retinal nekros (ARN) är en allvarlig synhotande ögonsjukdom som drabbar en av två miljoner människor per år. Numera vet man att majoriteten ...
,
Införande av terapeutstödd internet-baserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid ångestproblematik
Emelie Hellberg Olsson
primärvården. Psykologisk behandling, framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) har lyfts fram som högt rekommenderat behandlingsalternativ vid ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland