FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Uppföljning av en ny titanbas för keramiska kronor på entandsimplantat - en 2-4 års uppföljning.
Andrée Nilsson
Syftet med denna pågående studie är att utvärdera behandling med implantatstödda tandkronor, där en ny komponent har använts. Den nya ...
,
Förekomst och behandling av smärta hos patienter inneliggande på sjukhus - kan interventioner och ökad patientmedverkan leda till förbättrad smärtbehandling och minskat "vårdlidande"?
Viveka Andersson
Bakgrund: Det årliga antalet nyupptäckta cancerfall i Sverige är ca 51 000. Beroende på cancertyp och utbredning drabbas i genomsnitt 50 % av ...
,
Perinatala påverkansfaktorer för barns kognitiva utveckling
-Hur korrelerar perinatala nivåer av osteocalcin till barns tidiga utveckling och kognition?
Sara Berggren
Hos barn utvecklas hjärnan kraftigt under graviditet och de första två levnadsåren. Utvecklingen sker stegvis, kognitivt och motoriskt, och kan ...
,
Prehospitala Höftstudien i Halland
Glenn Larsson
Patienter i Halland som drabbats av misstänkt höftfraktur randomiseras av ambulanssjukvården till snabbspår med transport direkt till röntgen ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.

Logga in


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland