FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Hjälpmedel för själv-och hemdialyspatienter
Anna Wittink
För en del dialyspatienter som vill utföra sin behandling själv, antingen i hemmet eller på dialysavdelning, blir det problem att sätta sina ...
,
Väntetid till behandling av livmodercancer och dess inverkan på överlevnad
Janusz Marcickiewicz
Överlevnad i cancer kan bero på diagnostiska förseningar och försenad behandling. Det har beskrivits skillnader i väntetider beroende av ...
,
Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner
Anders Funkqvist
Analyser av thyroideahormon, neuromarkörer i likvor och korrelation till olika symtomskalor, thyroideahormon i serum och basala variabler hos ...
,
Könshormoner hos hypofyssviktiga kvinnor
Catharina Olivius
Vi ämnar i denna studie undersöka prevalens av könshormonbrist, genomförd substitutionsbehandling och könshormonnivåer mätt med högkänslig ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/