Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner
Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner
Project number : 228981
Created by: Anders Funkqvist, 2017-07-24
Last revised by: Anders Funkqvist, 2017-07-24
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Analyser av thyroideahormon, neuromarkörer i likvor och korrelation till olika symtomskalor, thyroideahormon i serum och basala variabler hos personer före och efter thyrodeahormonbehandling för hypothyreos samt friska kontroller.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Stefan Sjöberg
Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2010-01-01

Projektets slutdatum

2020-01-01

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Neurologi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nervous System Diseases
Diseases of the central and peripheral nervous system. This includes disorders of the brain, spinal cord, cranial nerves, peripheral nerves, nerve roots, autonomic nervous system, neuromuscular junction, and muscle.
Neurogenic Inflammation
Inflammation caused by an injurious stimulus of peripheral neurons and resulting in release of neuropeptides which affect vascular permeability and help initiate proinflammatory and immune reactions at the site of injury.
Hypothyroidism
A syndrome that results from abnormally low secretion of THYROID HORMONES from the THYROID GLAND, leading to a decrease in BASAL METABOLIC RATE. In its most severe form, there is accumulation of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN and EDEMA, known as MYXEDEMA.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Läkare Medicin Halmstad

Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/228981