Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi, HOPPSA
Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi, HOPPSA
Project number : 230461
Created by: peter hersvik, 2017-09-12
Last revised by: peter hersvik, 2017-09-12
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

HOPPSA-studien är en registerbaserad randomiserad studie (R-RCT) som utförs i Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp-registret).

Syftet på lång sikt är att undersöka om incidensen av ovarialcancer minskar genom att göra salpingektomi vid en planerad hysterektomi på benign indikation. En förutsättning är då att salpingektomi inte innebär någon ökad risk för kirurgiska komplikationer eller ger en påverkan på ovarialfunktionen som resulterar i att klimakteriet tidigareläggs. Det kommer studien att besvara på kort sikt.

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-08-21

Projektets slutdatum

2019-08-21

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Reproduktionsmedicin och gynekologi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hysterectomy
Excision of the uterus.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Läkare Varberg
HOPPSA är en nationell studie där de flesta av landets kvinnokliniker deltar.

Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi, HOPPSA, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230461