Multicenter validation of the Scandinavian Guidelines for management of minimal, mild and moderate head injury in adults
Multicenter validation of the Scandinavian Guidelines for management of minimal, mild and moderate head injury in adults
Project number : 230481
Created by: Olga Calcagnile, 2017-09-13
Last revised by: Olga Calcagnile, 2017-09-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

SNC har publicerat uppdaterade riktlinjer för handläggning av skallskador. Dessa innehåller nyheter jämfört med de tidigare publicerade riktlinjerna från år 2000. Bland annat har vi lagt till provtagning för S100. Dessa har implementerats under vår 2013 i Sverige, initialt fram för allt på sjukhus i södra Sverige.

Riktlinjer från andra länder är baserade på klinisk undersökning och anamnes. Det finns inga studier som jämför riktlinjerna ur hälsoekonomiskt perspektiv och inga studier har jämfört handläggningsrutiner efter att S100 har introducerats. Vi har räknat på de teoretiska utfallet av en sådan jämförelse men en prospektiv klinisk utvärdering måste utföras för att säkerställa vilken metod som har den fördelaktigaste hälsoekonomiska profilen inom just svensk akutsjukvård.

I en nyligen avslutad hälsoekonomisk analys i Halmstad, har ca 550 patienter med lätt skallskada prospektivt inkluderats. Data från denna studie visar att S100B är hälsoekonomisk fördelaktig (även om man bortser från eventuell besparning på grund av utebliven ståldos från CT undersökningar och de häsloeffekter av detta). S100 har praktiskt fungerat väl och inga patienter har ”missats” av blodprovet.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Johan Undén
Anestesikliniken

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-10-01

Projektets slutdatum

2020-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Anestesi och intensivvård

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Brain Injuries
Acute and chronic (see also BRAIN INJURIES, CHRONIC) injuries to the brain, including the cerebral hemispheres, CEREBELLUM, and BRAIN STEM. Clinical manifestations depend on the nature of injury. Diffuse trauma to the brain is frequently associated with DIFFUSE AXONAL INJURY or COMA, POST-TRAUMATIC. Localized injuries may be associated with NEUROBEHAVIORAL MANIFESTATIONS; HEMIPARESIS, or other focal neurologic deficits.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Sekretariat VO1 Halmstad - Akutkliniken sekretariat Halmstad
kirurgakuten

Multicenter validation of the Scandinavian Guidelines for management of minimal, mild and moderate head injury in adults, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230481