FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Helena Sävenstrand

Nya projekt

Martin Sundqvist
2018-07-09
För att kunna bedöma det prediktiva värdet av antikroppstester för infektionssjukdomar behöver man veta ungefär hur stor del av befolkningen som bär antikroppar som ett spår av tidigare sjukdom (sk Seroprevalens). detta är särskilt viktigt för sjukdomar som är relativt vanliga och där ...
Published
Lena Irvhage
2018-07-03
Studien vänder sig till personer med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Syftet med studien är att undersöka hur en ny behandling kan minska antalet försämringsepisoder/exacerbationer.
Published
Cecilia Bergh
2018-07-03
Intag av vissa typer av bär är kopplat till flertalet biologiska processer som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom. Tidigare studier har visat att bärkonsumtion kan användas som ett möjligt nytt effektivt och säkert tilläggsalternativ för att förebygga och förbättra ...
Published
Louise Johansson
2018-06-28
Vid endodontisk behandling syftar rotfyllningen till att skapa en så tät förslutning av rotkanalssystemet som möjligt så att orala mikroorganismer eller nutritionsämnen inte får chansen att reinfektera eller underhålla en befintlig infektion i tanden. När den tidigare rotfyllda tanden ska ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol