FoU Region Örebro län

Projektdatabas för Region Örebro län

Välkommen till projektdatabasen för Region Örebro län. Här registeras alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår inom Region Örebro län. Du kan söka efter pågående projekt kopplat till den klinik som du är intresserad av.

Du är också välkommen att besöka  Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län. Länk till Region Örebro läns hemsida.


För forskare

Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta .
 

Nya projekt

Karin Johansson
Non-vitamin K antagonist NOAK hos patienter med AHRE (episoder av snabb förmaksfrekvens)
Tamara Blomerus
En öppen prospektiv randomiserad multicenter prövning som till viss del kommer att utföras inom det offentliga svenska hjärtsvikts-registret, ...
Tamara Blomerus
Registerbaserad randomiserad klinisk prövning som jämför beta-blockad mot icke beta-blockad hos patienter med hjärtinfarkt med bibehållen ...
Viktoria Malas
Visdomstandskirurgi är ett vanligt ingrepp inom tandvården som kan innebära komplikationer i samband med operationen och postoperativt för ...


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol