logotyp
FoU Region Örebro län

Projektdatabas för Region Örebro län

Välkommen till projektdatabasen för Region Örebro län. Här registeras alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår inom Region Örebro län. Du kan söka efter pågående projekt kopplat till den klinik som du är intresserad av.

Du är också välkommen att besöka  Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län. Länk till Region Örebro läns hemsida.


För forskare

Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta .
 

Nya projekt

Ylva Storck
En multicenter, 2-armad, 1:1 randomiserad studie. Syftet med studien är att undersöka disulfiram och koppartillskott som “add-on treatment” ...
Ing-Liss Bryngelsson
Hälsoeffekter av yrkesmässig exponering för ozon och ”ozontoppar” är välkända och manifesterar sig i inflammatoriska symtom i övre ...
Ing-Liss Bryngelsson
Vid tillverkning av spårväxlar vid Vossloh AB hanteras träslipers impregnerade med kreosot, vilket är en välkänd källa till exponering för ...
Ing-Liss Bryngelsson
Studier med (sub) akuta ryggsmärta patienter visar att negativa förväntningar förutsäger smärta och funktionshinder vid ett års uppföljning. ...

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/