logotyp
FoU Region Örebro län

Projektdatabas för Region Örebro län

Välkommen till projektdatabasen för Region Örebro län. Här registeras alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår inom Region Örebro län. Du kan söka efter pågående projekt kopplat till den klinik som du är intresserad av.

Du är också välkommen att besöka  Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län. Länk till Region Örebro läns hemsida.


För forskare

Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta .
 

Nya projekt

Cathrine Widehammar
Myoelektriskt styrda handproteser är högteknologiska hjälpmedel som kräver information och träning för att kunna användas optimalt. ...
Henrik Ugge
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i västvärlden, och leder till betydande lidande för patienter. Ålder, etnicitet och ...
Markus Jansson
Postoperativa infektioner efter elektiva sectio är främst endometrit och ytlig sårinfektion. Endometrit komplicerar omkring 7 % av elektiva ...
Björn Svenson
Med studien avser vi att undersöka om bildkvaliteten kan förbättras på redan sytemprocessade panoramaröntgenbilder med hjälp av avancerade ...

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/