FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Helena Sävenstrand

Nya projekt

Bertil Uggla
2018-06-20
Syftet med studien är att jämföra effekt och biverkningar av det experimentella läkemedlet BGB-3111 jämfört med den standardbehandling som kallas bendamustine plus rituximab. BGB-3111 blockerar ett protein i tumörcellerna som kallas Bruton´s tyrosinkinas (BTK) som hjälper cellerna all leva ...
Ongoing revision
Agneta Schröder
2018-06-14
För att försäkra sig om att vården håller en god kvalitet är det viktigt att systematiskt och kontinuerligt mäta, följa upp och förbättra den. God vårdkvalitet inkluderar en vid variation av aspekter där patienters skattningar av vårdens kvalitet kan utgöra en aspekt, medan personal ...
Published
Ylva Storck
2018-06-13
Syftet är att fastställa långtidsöverlevnad (OS) hos lymfompatienter som deltog i 2 tidigare studier (M39035 & ML16865)
Completed
Per Fischer
2018-06-08
Handledssmärta, p.g.a. artros eller reumatoid artrit, har tidigare behandlats med steloperation med upphävd rörlighet som följd. Utvecklingen av handledsproteser har ökat möjligheten att erbjuda en smärtfri handled med till stor del bevarad rörlighet. En risk för patienter som opereras ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/