FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Helena Sävenstrand

Nya projekt

Rose-Marie Wilnerzon Thörn
2018-08-16
Mobilisering är en viktig del av den postoperativa vården med många fördelar för både yngre och äldre kirurgiska patienter. ERAS ( Enhanced Recovery After Surgery) konceptet förespråkar tidig mobilisering för en snabbare återhämtning efter kirurgi. Enligt ERAS ska patienten vara ...
Published
Sabina Davidsson
2018-08-16
Peniscancer drabbar cirka 150 män/år i Sverige och sjukdomsförloppet för dessa är väldigt varierande. Ett antal olika riskfaktorer har identifierats däribland infektion orsakad av humant papillomvirus (HPV). Tyvärr saknas dock bra biomarkörer som på ett tillförlitligt sätt kan skilja ...
Published
Jessica Carlsson
2018-08-10
Prostatacancer är ett globalt hälsoproblem och incidensen har i många länder ökat drastiskt, framförallt i västvärlden på grund av ökad tidig upptäckt. Den största kliniska utmaningen i dagsläget är att på ett tillförlitligt sätt identifiera potentiellt aggressiva ...
Published
Eleftherios Ntouniadakis
2018-08-08
Subglottisk laryngotrakeal stenos är en ovanlig inflammatorisk process som leder till förträngning av trakeallumen ned om stämband där normal slemhinna ersätts successivt och permanent av fibrotisk vävnad. Trauma och autoimmuna sjukdomar anses vara möjliga orsaker till förträngning medan ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/