EUCLID:A randomized,double-blind,parallel groupe, multicentre phase IIIb study to compare ticagrelol with clopidogrel treatment on the risk of cardiovascular death, myocardial infarction and ischaemic stoke in patients with established Peripheral Artery Disease ( EUCLID-Examining Use of tiCagreLor In paD)
EUCLID:A randomized,double-blind,parallel groupe, multicentre phase IIIb study to compare ticagrelol with clopidogrel treatment on the risk of cardiovascular death, myocardial infarction and ischaemic stoke in patients with established Peripheral Artery Disease ( EUCLID-Examining Use of tiCagreLor In paD)
Project number : 230421
Created by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Last revised by: Lena Irvhage, 2017-09-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Patienter med benartärsjukdom löper en betydande risk att få hjärtproblem och stroke. Den här studien görs för att se om ett nytt läkemedel, Ticagrelol som tas 2 gånger om dagen effektivt kan förhindra förekomsen av hjärtinfarkt, stroke och/eller dödsfall pga hjärtproblem hos patienter med benartärsjukdom i jämförelse med Clopidogrel som tas en gång dagligen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Diagnoskod

I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

D5135C0001

Planerat startdatum

2013-02-11

Planerat slutdatum

2016-11-25

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Patienter med benartärsjukdom löper en betydande risk att få hjärtproblem och stroke. Den här studien görs för att se om ett nytt läkemedel, Ticagrelol som tas 2 gånger om dagen effektivt kan förhindra förekomsen av hjärtinfarkt, stroke och/eller dödsfall pga hjärtproblem hos patienter med benartärsjukdom i jämförelse med Clopidogrel som tas en gång dagligen.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

Medarbetare i projektet

Thomas Larzon
Forskning-och utbildning

Slutrapport

Slutdatum

2016-11-25

EUCLID:A randomized,double-blind,parallel groupe, multicentre phase IIIb study to compare ticagrelol with clopidogrel treatment on the risk of cardiovascular death, myocardial infarction and ischaemic stoke in patients with established Peripheral Artery Disease ( EUCLID-Examining Use of tiCagreLor In paD), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/230421