"SPOCK, Medpace K-877-201 A Dose-Finding Study to Assess the Safety and Efficacy of K-877 in
Patients with Statin-Controlled LDL-C but Abnormal Lipid Levels"
"SPOCK, Medpace K-877-201 A Dose-Finding Study to Assess the Safety and Efficacy of K-877 in
Patients with Statin-Controlled LDL-C but Abnormal Lipid Levels"

Project number : 230431
Created by: Jill Kjellberg Eriksson, 2017-09-12
Last revised by: Jill Kjellberg Eriksson, 2017-09-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att se om man ytterligare kan sänka lipidnivåerna hos patienter som redan har en statinbehandling med ett nytt läkemedel K- 877. Sex olika doser av K-877 kommer att testas och jämföras med placebo.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod

E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2013-001517-32

Protokollnummer på prövningen

K-877-201

Planerat startdatum

2013-10-30

Planerat slutdatum

2015-03-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med studien är att se om man ytterligare kan sänka lipidnivåerna hos patienter som redan har en statinbehandling med ett nytt läkemedel K- 877. Sex olika doser av K-877 kommer att testas och jämföras med placebo.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

"SPOCK, Medpace K-877-201 A Dose-Finding Study to Assess the Safety and Efficacy of K-877 in
Patients with Statin-Controlled LDL-C but Abnormal Lipid Levels", from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/230431