BLAdder cancer Blood Urine Study
BLAdder cancer Blood Urine Study
Project number : 232331
Created by: Jessica Carlsson, 2017-10-13
Last revised by: Jessica Carlsson, 2017-10-13
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. BLAdder cancer Blood Urine Study (BLABUS), PUL-anmälan
  2. BLAdder cancer Blood Urine Study, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Cancer i urinblåsan är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 3100 nya fall/år, varav cirka en fjärdedel dör p.g.a. sin cancer. Sjukdomen är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Vid diagnos har de flesta patienter (~80%) en icke muskelinvasiv tumör, och behandlas ofta enbart med TUR-B. Mer än 50 % av dessa patienter får dock ett recidiv av sin sjukdom inom fem år. På grund av detta krävs utförlig övervakning av dessa patienter med hjälp av cystoskopi, för att i ett tidigt stadium kunna upptäcka nya tumörer.

Behandlingen och uppföljningen av denna patientgrupp kräver stora resurser och man beräknar att kostnaden för blåscancer överstiger kostnaden för prostatacancer, trots att den senare tumörformen är närmare fyra gånger så vanlig. Nuvarande kliniska och patologiska parametrar kan inte användas för att tillförlitligt förutspå t.ex. recidiv och progression och att hitta nya biomarkörer för prognos är därför av stor vikt både för patientens välbefinnande och för att minska den stora vårdkostnaden associerad med sjukdomen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Planerat startdatum

2016-09-01

Planerat slutdatum

2026-09-01

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Vetenskaplig sammanfattning

Rekrytering av patienter pågår just nu

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

Medarbetare i projektet

Tomas Jerlström
Urologisk kliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare
Anders Vikerfors
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare
Janusz Frey
Urologkliniken USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare

Projektägare är huvudprövare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


BLAdder cancer Blood Urine Study, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/232331