logotyp
DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
Project number : 240481
Created by: Ylva Storck, 2017-12-28
Last revised by: Ylva Storck, 2018-04-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, PUL-anmälan
  2. DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En multicenter, 2-armad, 1:1 randomiserad studie.

Syftet med studien är att undersöka disulfiram och koppartillskott som

“add-on treatment” hos patienter med 1:a återfall i glioblastom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod

C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2016-000167-16

ClinicalTrials.gov

NCT02678975

EPN diarienr

332-16

Biobankstillstånd

Ej aktuellt

Strålskyddstillstånd

Ej aktuellt

Planerat startdatum

2018-01-01

Planerat slutdatum

2020-12-31

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 0  

Studiens status

Planering och förberedelse

Vetenskaplig sammanfattning

"To investigate disulfiram and copper-supplement as add-on treatment in glioblastoma patients receiving alkylating chemotherapy. This will to our knowledge be the first planned RCT with disulfiram in glioblastoma patients, and will consequently serve as a proof-of concept study."

Interventionsarm: alkylerande kemoterapi + disulfiram

Kontrollarm: alkylerande kemoterapi

Primary outcome: Survival at 6 months

Secondary outcomes:

- Actual survival analyzed at 9, 12 and 24 months.

- Median progression free survival

- 6 and 12 month progression free survival

- Median overall survival

- Health-related quality of life

- Volumetric expansion

- Toxicity/safety

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

Nationell koordinator

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Neurosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare i projektet

David Löfgren
Läkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare)
Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/240481