Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län

Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län

Folktandvården i Uppsala län utlyser medel för forskning två gånger per år, i maj och november. FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. Sökande som har disputerat kan söka medel för att starta projekt, men förväntas även ha extern finansiering vid en förnyad ansökan för projektet.

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Folktandvården i Uppsala län. Ansökan skall gälla ett forskningsprojekt med anknytning till Folktandvårdens verksamhet.

nyheter
sista ansökningsdag


Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län, from Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län
http://www.researchweb.org/is/ftvlul