FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen

Anslagsgivare Västra Götalandsregionen

Länkar samt engelsk översättning

Länkbild till att söka bland enheter och personer Här kan du söka bland alla nationella kontaktuppgifter till enheter, alternativt personer.

ALF- och TUA-medel

Regionala FoU-råd

Lokala FoU-råd i Västra Götaland

Länssjukhusens FoU-arbete

Universitet och högskolor

Regionala Etikprövningsnämnden


Beviljade anslag i Västra Götalandsregionen
Här hittar du en ständigt dagsaktuell sökfunktion för vilka anslag som beviljats medel från merparten av anslagsgivarna i Västra Götalandsregionen.

Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/document/34221