FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
Om anslagen FoU-rådet Fyrbodal

Om FoU-anslagen

Anslag kan under mars månad sökas för genomförande av FoU-projekt i Fyrbodal. Doktorander och medarbetare som av FoU-rådet definierats som aktiv i docentmeritering kommer att prioriteras och kan söka 110 000 SEK. Endast ett projekt/sökande beviljas. FoU-rådet beviljar endast i undantagsfall annat än lönemedel till projektets genomförande.

Den sökande ska vara anställd inom hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel ska utnyttjas om inget oförutsett inträffar. För mer detaljerad information läs "Övergripande information om anslagen".

Övergripande information om anslagen.

Årsvis statistik.


Om anslagen FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/document/65271