Göteborg Södra Bohuslän
Vad är FoU-rådet

Vad är FoU-rådet?


FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i Göteborg & södra Bohuslän. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt.

I FoU-rådet skall ingå representanter för SU, Kungälvs sjukhus, primärvården och tandvården i Göteborg och Södra Bohuslän och lokala Hälso- och sjukvårdskansliet. De representanter som utses skall ha vetenskaplig kompetens och bred förankring i verksamheterna. FoU-rådets viktigaste uppgifter är att inom Göteborg & södra Bohuslän

  • bevilja medel för forskning och utvecklingsarbete
  • bidra till att höja den vetenskapliga kunskapen
  • se till att sprida information om forskning och utvecklingsarbete
  • samverka med vårdhögskolor, universitet och andra intressenter som rådet finner det lämpligt att samverka med.
Kanslifunktionen för FoU-rådet förläggs till primärvården Göteborgs FoUU-enhet. I kanslifunktionen ingår att informera om ansökningsförfarandet, sköta den löpande hanteringen av ansökningshandlingar, verkställa beslut om utbetalningar och förfrågningar i samband med dessa.


Abbreviations
FoU = Forskning och Utveckling

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Maria Larsson

Kontakta oss

FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän
Kungsgatan 12, vån 6
411 18 Göteborg

Tel nr: 031 346 0674


Vad är FoU-rådet, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/document/39