Göteborg Södra Bohuslän
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Nyheter

Vårens ansökningsperiod för projektmedel börjar 2018-10-01 och pågår till 2018-10-31.

OBS!

  • Läs alla anvisningar mycket noga innan du skickar in en ansökan. Ansökningar som saknar efterfrågad information och dokumentation kommer inte att administreras.
  • Tänk på att tydligt specificera kostnadskalkylerna i ansökan för att inte riskera att ditt projekt värderas lägre vid granskning. Se vidare under "Bedömningsgrunder" i vänstermenyn.

FoU i VGR

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Välkommen till hemsidan för FoU-rådet i Göteborg & Södra Bohuslän

The Local Research and Development Board for Gothenburg and Södra Bohuslän
Hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän

Ändamålet med de lokala FoU-medlen är att stimulera till kreativitet och utveckling av ett kunskapssökande förhållningssätt i vårdarbetet.

FoU-medlen ska i första hand stimulera till forskning inom områden som traditionellt inte varit forskningsaktiva (t ex omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, primärvård, allmäntandvård).

Här kan du ansöka om FoU-medel, få information om FoU-rådet samt se vilka projekt FoU-rådet stödjer.

  • Två gånger om året kan du ansöka om projektmedel.
  • Löpande under året kan du även ansöka om medel för etikansökan, publiceringsstöd, statistikkonsult, språkgranskning, rese- och konferensavgift och framställning av poster/föredrag.

Läs mer under sök FoU-medel i vänstermenyn, vad kan jag söka för!

Har du frågor?

För frågor om anslagen:

Kontakta Webbmaster/Koordinator Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Maria Larsson

Kontakta oss

FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän
Kungsgatan 12, vån 6
411 18 Göteborg

Tel nr: 031 346 0674


FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/project