Search tool

Välkommen till Region Hallands ingångsportal för ansökan om projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt!


Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland använder vi databasen Researchweb. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.

Nu är det dags att söka externa forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen, sista ansökningsdag 30/4!


Ny användare

Som ny användare i systemet behöver du börja med att skapa ett personkort. I menyn till vänster, under menyvalet ”Hjälp och service” hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga. Var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt. Även din handledare och medarbetare för projektet behöver skapa sina personkort i systemet. Var noga med att ange rätt e-postadress då all kommunikation kring ansökningsprocessen sker via den e-postadress som står angiven i personkortet.


Inför ansökan

Inför ansökan är du välkommen att presentera och diskutera ditt projekt i vårt stödforum. I toppmenyn under "Stödforum", kan du läsa mer om hur du går tillväga.


Search tool, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/search