Region Östergötland

Välkommen till Region Östergötlands ansökningsportal för FoU-medel


Sökbara forskningsmedel

Forsknings-ALF

2019-års ansökningsomgång för Forsknings-ALF pågår 15/1 till 1/3 2018. Ansökningsformulären kommer att vara tillgängliga från och med måndagen den 15 januari.

Det finns tre formulär att välja mellan.

Systemteknisk support:

Researchweb support
Epost:

Region Östergötland har fyra ansökningsperioder med sista ansökningsdag 1 mars, 1 april, 1 juni och 1 oktober.

Samtliga nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till Biobanksfaciliteten (BBF). För mer information och underlag för kostnadsberäkningar se Biobanksfacilitetens hemsida.

Ansök om medel

Kom ihåg att redovisa dina ALF-medel!

För att dina beviljade ALF-medel för 2018 skall bli tillgängliga krävs du redovisat tidigare beviljade medel via Blankett 3. Blankett 3 hämtas i varje ansökan och signeras av projektledare och ekonom.

Gör så här för att redovisa projekt och skriva ut blankett

Logga in med personligt lösenord och välj i vänster meny
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Östergötland, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio