Region Östergötland

Välkommen till Region Östergötlands ansökningsportal för FoU-medel


Sökbara forskningsmedel

Nyheter

2018-års ansökningsomgång för Forsknings-ALF pågår 16/1 till 1/3 2017. Ansökningsformulären kommer att vara tillgängliga från och med måndagen den 16 januari.

Det finns tre formulär att välja mellan.
  • För dig som inte sökt eller beviljats medel tidigare
  • För dig som beviljats 1-årsanslag
  • För dig som beviljats flerårs-anslag.

Systemteknisk support:

Researchweb support
Epost:

Region Östergötland har fyra ansökningsperioder med sista ansökningsdag 1 mars, 1 april, 1 juni och 1 oktober.

Samtliga nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till Biobanksfaciliteten (BBF). För mer information och underlag för kostnadsberäkningar se Biobanksfacilitetens hemsida.

Centrala ALF
I samband med diskussioner mellan LiU och RÖ om ALF-budgeten har överenskommits att avveckla den så kallade medfinansieringen inom "Centrala ALF" och överföra dessa medel till "Forsknings-ALF".


Kom ihåg att redovisa dina ALF-medel!

För att dina beviljade ALF-medel för 2017 skall bli tillgängliga krävs du redovisat tidigare beviljade medel via Blankett 3. Blankett 3 hämtas i varje ansökan och signeras av projektledare och ekonom.

Gör så här för att redovisa projekt och skriva ut blankett

Logga in med personligt lösenord och välj i vänster meny
  • Mina sidor och Mina ansökningar (sorterade på ansökans titel)
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Kontakta administratören

logotyp

Region Östergötland, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio