Beviljade ansökningar

Inkomna och beviljade ansökningar Region Östergötland

Rapporterna uppdateras i realtid. De innehåller endast ansökningar som är elektroniskt slutförda, d v s inskickade.

LFoU-medel 2008

Attachments

pdf document Forsknings-ALF och Omställningsbidrag 2017 per klinik, korrigerad.pdf
Beviljade ansökningar om Forsknings-ALF och Omställningsbidrag för 2017
File size: 211 kB
pdf document Fortsättningsansökning 2018.pdf
Fortsättningsanslag på redan beviljat 1-årsanslag (2018). Lista över beviljade projekt och kliniktillhörighet.
File size: 108 kB
pdf document Nya ansökningar 2018 .pdf
Nya projektansökningar för 2018
File size: 101 kB
pdf document Rekvisition av beviljade medel 2018.pdf
Rekvisition för redan beviljade medel för 2018
File size: 93 kB
PublishedDocument information: Beviljade ansökningar | Last modified: 2017-10-26 by Yvonne Jonsson

Beviljade ansökningar, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/Projektansokningar