Brännskadevård | Application
Brännskadevård
Registration number: LIO-13665
Medel för Resestipendium
Application started by: Fredrik Huss, 2008-03-14
Professional title at the time of application: Specialistläkare, Plastikkir
Work place at the time of application: Hand- & Plastikkir klin
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-11-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Fredrik Huss
Överläkare, VO Plastikkirurgi och Käkkirurgi

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Klinik

Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadeenheten

BRIVA

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Medicin generellt

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Resan avser besök på Joseph M Still Burn Center i Augusta, Georgia, USA.
Joseph M. Still Burn Center bedöms internationellt vara en av de mest framstående klinikerna i världen vad gäller brännskadevård. Enheten har under lång tid varit den drivande kraften gällande utvecklingen inom brännskadevård och har stått för de senaste decenniernas framsteg som lett till en betydligt förbättrad vård och handläggning av svåra brännskador.
Vi planerar att besöka kliniken i 2-3 veckor för att inhämta kunskap om den nyligen utvecklade modifierade strategin kring tidig tangentiell excision av brännskador som visats reducera antalet patienter med bristande transplantationsresultat och efterföljande långdragna sårproblem.
De individuella resedeltagarna auskulterar hos respektive motsvarande professionalitet och deltager praktiskt i handläggningen av svåra brännskador.
Den planerade tidsperioden, 2-3 veckor, möjliggör att följa patienter från inläggning via kirurgisk behandling till påbörjandet av slutlig sårvård och därmed inhämta nyckelkunskaper kring den nyligen utvecklade tekniken.

Decision

Decision date: 2008-06-25

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Lön enl ALF schablon -08 för 3x läkare, 4x SSK/paramed, 2x USK under 3 veckor329,0000 
Resekostnader
9 personer ToR USA á 7000kr63,00063,000 
Hyreskostnader
Lägenhetshyra 20000kr20,00020,000 
Traktamente (50%)
Inget traktamente utgår00 
sum412,00083,000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 83000 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
83,000
Paid sum
83,000
Returned sum
0

Kontakta administratören

Håll dig uppdaterad

logotyp

Brännskadevård | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/13665