Experimentell och Klinisk Pankreatit Studie | Application
Experimentell och Klinisk Pankreatit Studie
Registration number: LIO-13854
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Rami Klaff, 2008-03-28
Work place at the time of application: Kirurg kliniken
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Rami Klaff
Urolog kliniken Linköping

Information

Ämnesområde

Anestesi och intensivvård

Sammanfattning av projektet

Akut pankreatit är en inflammations sjukdom i pankreas vanligen orsakad av gallsten eller överkonsumtion av alkohol. Sjukdomen har vanligen ett milt förlopp, men 15-20 % av patienterna drabbas av svår pankreatit.
Första studien är sex timmars studie. Målet är att studera och mäta halten av flera cytokiner och det inflammatoriska svaret vid taurocholat inducerad pankreatit (Boston modellen), hos Sprague Dawley råttor, med hjälp av mikrodialys. Tjugoen råttor kommer att randomiseras. Vi kommer att dela råttorna i tre grupper, sju i varje grupp. En grupp med kontroller där mikrodialys katetrar sätts in i pankreas, levern och tunntarmväggen, mikrodialys vätska kommer att samlas under 6 timmar. Andra gruppen är en kontroll-kontroll (sham) grupp där Boston metoden kommer att utföras utan att inducera en pankreatit. En tredje grupp kommer Boston metod att utföras med akut pankreatit som följd. Blod prover kommer att tas varje timme och slutligen vävnads prover efter avslutat experiment. Studien syftar till att tidsmässigt värdera det lokala inflammatoriska svaret med det systemiska. Målet med andra studien är att studera kväveoxid halten i utandnings luft hos patienter med akut pankreatit. Patienterna kommer att följas under 5 dagar efter inkomsten till sjukhus. Prover kommer också att tas för att värdera inflammationens svårighetsgrad och korrelationer bedömningar kommer att göras. Detta för att se om det finns någon koppling mellan kväveoxid i utandningsluft, kvävoxid nivåer i blod samt inflammationens svårighetsgrad. Man har sedan tidigare kunnat påvisa NO i utandningsluften, särskilt vid vissa lungsjukdomar som vid astma bronkiale och andra inflammatoriska lungsjukdomar. Patienter med svår pankreatit har ofta tidigt i förloppet lunginverka. I djurstudier har man visat iNOS aktivering i lungorna med förhöjd NO produktion. Man har även visat att NO halten i utandningsluften minskar vid alkohol intag och ökar vid astma, cystisk fibros, infektion, graviditet och rökning.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
not checked Nej

Medarbetare/handledare

Coworker

Thomas Gasslander
Kir kliniken
Lena Trulsson
Klinisk experimentell forskning / Kirurgiska kliniken i Östergötland

Tutor

Joar Svanvik
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
Per Sandström
Kirurgkliniken

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

not checked Ja
checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Microdialysis in th clinic, Stockholm Oct 2006.
EBM, evidens baserad medicin i praktik, klinisk forskning centrum.
Forskningsintroduktion, utbildningsprogram vid HU i Linköping.
Evidens baserad medicin, strategier för att söka och klinisk granska klinisk dokumentation, Feb 2005.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2008-2009AugustiAnalysera och skriva ner resultatet från första arbetet. Utföra andra arbetet. Skriva protokol m m.
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Decision

Decision date: 2008-09-24


Experimentell och Klinisk Pankreatit Studie | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/13854