Bentäthet och migration vid cementfri höftprotes. Betydelse av proteslängd och lokal bifosfonatbehandling | Application
Bentäthet och migration vid cementfri höftprotes. Betydelse av proteslängd och lokal bifosfonatbehandling
Registration number: LIO-18501
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2009
Application started by: Ingemar Ivarsson, 2008-05-29
Work place at the time of application: ortoped US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-01-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ingemar Ivarsson
ortoped US

Projektinformation

Sammanfattning

Protesersättning i lårbenet leder oftast till en successiv förlust av omgivande ben och såsmåningom lossning av protesen. En av orsakerna till denna benförlust är den avlasning av benet som sker pga protesen. En traditionell protes har en ca 13-15 cm lång stam som sätts ner i lårbenet. Användande av en kortare protes skulle kunna öka belastning av benet högre upp och minska benförlusten. En kort protes skulle dock kunna innebära en sämre förankring och lossning. Benförlust kan även förhindras genom behandling av benet med bifosfonat.
I denna studie vill vi jämföra 2 olika cementfria proteser av samma konfiguration men med olika stamlängd. Samtidigt ska patientena randomiseras så att häften får lokal behandlig av bisfosfonat i benet innan protesen slås ner.
Effekten på bentätheten mäts med DEXA. Protesmigrationen mäts med röntgenstereofotogrammetri (RSA).
Studien planeras omfatta 60 patienter som randomiseras till antingen lång eller kort stam och till lokalbehandling med bifosfonat eller inte.
Uppföljning planeras vid 3,6,12 och 24 mån.

Referenser

Arch Orthop Trauma Surg. 2004 Jul;124(6):382-92. Epub 2004 Apr 27. Links
Unstable versus stable uncemented femoral stems: a radiological study of periprosthetic bone changes in two types of uncemented stems with different concepts of fixation.Bodén H, Adolphson P, Oberg M.

Acta Orthop. 2007 Dec;78(6):795-9. Links
Local peroperative treatment with a bisphosphonate improves the fixation of total knee prostheses: a randomized, double-blind radiostereometric study of 50 patients.Hilding M, Aspenberg P.

Decision

Decision date: 2008-12-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKKlinikmedel LFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
1 vecka för Ingemar Ivarsson27,20054,4000 
Lönemedel ALF-läkare 2
1 vecka för Lars Palm27,20054,4000 
Allmän forskningsersättning
Tantalkulor för RSA, bifosfonat, RSA-analys264,000264,0000 
sum318,400372,8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Ortopedicentrum

Contributes with 372800 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
372,800
Paid sum
372,800
Returned sum
0

Bentäthet och migration vid cementfri höftprotes. Betydelse av proteslängd och lokal bifosfonatbehandling | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/18501