Akut pankreatit - Från experimentella studier till kliniska tillämpningar | Application
Akut pankreatit - Från experimentella studier till kliniska tillämpningar
Registration number: LIO-7269
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Joar Svanvik, 2006-05-23
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Kir klin Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-02-29
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Joar Svanvik
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Inflammation i bukspottkörteln är en allvarlig inflammatorisk sjukdom som drabbar 30-40 personer/100 000 och år. Vi har funnit att patienter med akut pankreatit har brist på aminosyran arginin och detta kan leda till att kärlen ej kan slappna av och att bukspottkörteln ej kan utsöndra vätskan vilket kan bidra negativt i utvecklingen av inflammationen i bukspottkörteln. När inflammationen är utvecklad så kan det bildas stora mängder NO från ytterligare ett enzymsystem. Detta är skadligt och förbrukar mycket arginin, vilket gör att det inte blir tillräckligt kvar till den nyttiga och nödvändiga NO-bildningen.

Tillförsel av arginin eller argininbildande ämnen tillsammans med blockering av skadlig NO-bildning kan vara en väg att motverka dessa negativa effekter. Vi, liksom andra, har med djurexperiment visat att blockering av den skadliga NO-bildningen dämpar inflammationen.

Patienter som får svår bukspottkörtelinflammation får ofta påverkan i luftvägarna. I experimentella studier har man visat att det även här bildas stora mängder NO. Vi planerar nu att studera om det också hos patienter med svår inflammation i bukspottkörteln bildas större mängd NO än hos de som drabbas av mildare inflammation.

Alkohol är en av huvudorsakerna till bukspottkörtelinflammation. Det har dock varit svårt att få fram en bra djurmodell för att klarlägga mekanismen till detta. Vi arbetar nu med att ta fram en sådan modell på råtta.

Genom dessa studier försöker vi både klarlägga mekanismerna för varför patienter utvecklar bukspottkörtelinflammation samt se vilka möjligheter det finns till riktad behandling för att minska komplikationer och förbättra prognosen för denna patientgrupp.

Specifikt medel för dämpande av hög, skadlig kväveoxidproduktion kommer sannolikt att finnas i bruk inom 3 år och vi kommer att vara med i utprovning av detta läkemedel, sannolikt då i kombination med arginin- och glutaminsubstitution.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150,000
Sum150,000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Medverkande i gruppen, undertecknad, Per sandström, Per Gullstrand, Lena Trulsson, Anders Winblad, Rami Klaff kommer att presentera resultat av djurexperimentella och kliniska studier:
1) Bakgrund och genomgång av aktuell forskning om akut pankreatit.
2) Studier arginin-inducerad pankreatit på råtta
3) Studier av mikrodialys i pankreas på råtta
4) Studier av kväveoxid i utandningsluften hos patienter med akut pankreatit

Seminariet kommer att sammanfattas i en diskussion om betydelsen av arginin/kväveoxid metabolismen vid akut pankreatit samt möjligheten att farmakologiskt påvera denna så att sjukdomsförloppet kan lindras.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150,000
Granted sum150,000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
150,000
Paid sum
150,000
Returned sum
0

Akut pankreatit - Från experimentella studier till kliniska tillämpningar | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/7269