logotyp
Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland

Välkommen till ansökningssystemet i
Region Västmanland/CKF

Bild av mistel.

Uppsala universitet har genom avtal med landstingen/regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Västmanland inrättat Centrum för Klinisk Forskning - CKF. Dessa enheter har beslutat att använda ett gemensamt webbaserat ansökningssystem.

ANSÖKNINGAR under 2018

Under ansökningsåret 2018 kommer endast en utlysning av medel att göras. Med aktiveringsdatum 15 augusti ansöker du, i ett och samma formulär (Forskningsanslag), om följande tidigare medel:

  • Forskningstid – anslag för ograduerade (ej disputerade)
  • Forskningstid – anslag för doktorand/postdoktorand
  • Region Västmanlands forskningsfond
  • FoU-anslag

Notering! alla bilagor ska bifogas elektroniskt i ansökan. Endast blankett 1 med underskrifter skall sändas in till CKF i pappersformat.

Du som ska rapportera, gå till Mina sidor och öppna den ansökan du ska rapportera för. Klicka på ikonen Ändra. Du rapporterar längst ner, i sektion F. Kom ihåg att spara.


Projektanknytning

Sista ansökningsdag 15 januari 2018 (24:00). Ansökan aktiveras 15 december 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 18 januari 2018. (Bedömningsgruppen sammanträder 6 februari 2018.)

Ytterligare 3 ansökningsomgångar för projektanknytning år 2018: 15 mars, 15 augusti, 15 oktober.

Doktorandanknytning

Sista ansökningsdag 15 januari 2018 (24:00). Ansökan aktiveras 15 december 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 18 januari 2018. (Bedömningsgruppen sammanträder 6 februari 2018.)

Ytterligare 3 ansökningsomgångar för doktorandanknytning år 2018: 15 mars, 15 augusti, 15 oktober.

Forskningsanslag

För projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland 2018. Sista ansökningsdag 15 september 2018 (24:00). Ansökan aktiveras 15 augusti 2018.

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 18 september 2018.

I denna ansökan kan man söka anslag för forskningstid, dvs tid som ägnas åt forskningsarbete. Medlen förmedlas från CKF till den klinik eller enhet där man är anställd inom region Västmanland. Dessa medel riktar sig i första hand till medarbetare som ännu inte påbörjat sin forskarutbildning, eller till medarbetare som disputerat (post doc). Men ansökan är även öppen för doktorander.

Utöver detta finns även medel att söka för omkostnader förknippade med forskningsprojektet, det kan vara provrör, porto eller olika analyskostnader eller kostnader för assisterande personal som är förknippade med forskningsprojektet.

Denna utlysning ersätter därmed tidigare utlysningar av FoU-medel i Region Västmanland. Kom ihåg att följa instruktionerna i ansökningsformuläret. Ofullständig ansökan går ej vidare till granskning.

Via knappen "Ansök om medel" kommer du till de ansökningsformulär som gäller för CKF i Västmanland.

Här kan du läsa om Forskning i Region Västmanland

Annan information om forskning vid Uppsala universitet finner du via nedanstående länk.
Uppsala universitets hemsida

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Region Västmanland Regionhuset, 721 89 Västerås | Tfn växel: 021-17 30 00 |

Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland, from Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/ltv