logotyp
Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland

Välkommen till ansökningssystemet i
Region Västmanland/CKF

Bild av mistel.

Uppsala universitet har genom avtal med landstingen/regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Västmanland inrättat Centrum för Klinisk Forskning - CKF. Dessa enheter har beslutat att använda ett gemensamt webbaserat ansökningssystem.

ANSÖKNINGAR under 2017

Notering! alla bilagor ska bifogas elektroniskt i ansökan. Endast blankett 1 med underskrifter skall sändas in till CKF i pappersformat.

Du som ska rapportera, gå till Mina sidor och öppna den ansökan du ska rapportera för. Klicka på ikonen Ändra. Du rapporterar längst ner, i sektion F. Kom ihåg att spara.


Projektanknytning

Sista ansökningsdag 13 april 2017 (24:00). Ansökan aktiveras 14 mars 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 19 april 2017. (Bedömningsgruppen sammanträder 8 maj 2017.)

Ytterligare ansökningsomgångar för projektanknytning under 2017 aktiveras 1 augusti och 26 september.

Doktorandanknytning

Sista ansökningsdag 13 april 2017 (24:00). Ansökan aktiveras 14 mars 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 19 april 2017. (Bedömningsgruppen sammanträder 8 maj 2017.)

Ytterligare ansökningsomgångar för projektanknytning under 2017 aktiveras 1 augusti och 26 september.

Forskningstid - anslag för ograduerade (ej disputerade) för projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland 2018

Sista ansökningsdag 5 juni 2017 (24:00). Ansökan aktiveras 2 maj 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 12 juni 2017. (Bedömningsgruppen sammanträder 29 augusti 2017)

Forskningstid - anslag för doktorand/postdoktorand för projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland 2018

Sista ansökningsdag 15 september 2017 (24:00). Ansökan aktiveras 15 augusti 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 21 september 2017. (Bedömningsgruppen sammanträder 27 oktober 2017)

FoU-anslag 2017 för anställda inom Region Västmanland

Sista ansökningsdag 8 november 2016 (24:00). Ansökan aktiveras 17 oktober 2016

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 11 november 2016. (Bedömningsgruppen sammanträder 13 december 2016)

Region Västmanlands forskningsfond utlyser medel för år 2018

Sista ansökningsdag 12 september 2017 (24:00). Ansökan aktiveras 15 augusti 2017

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 15 september 2017. (Bedömningsgruppen sammanträder 16 oktober 2017)

Via knappen "Ansök om medel" kommer du till de ansökningsformulär som gäller för CKF i Västmanland.

Här kan du läsa om Forskning i Region Västmanland

Annan information om forskning vid Uppsala universitet finner du via nedanstående länk.
Uppsala universitets hemsida

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Region Västmanland Regionhuset, 721 89 Västerås | Tfn växel: 021-17 30 00 |

Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland, from Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/ltv