Riktade FoU-medel Region Uppsala

Riktade FoU-medel Region Uppsala

Nyheter

Nu kan du ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel för perioden 2018–2019. Sista ansökningsdag är onsdag 26 april 2017.

Kontrollera att dina basuppgifter och ditt CV är uppdaterat innan ansökan slutförs.

Från i år behöver du inte skicka in en bekräftelseblankett gällande ansökan (tidigare år skulle den lämnas in senast kl 12 dagen efter sista ansökningsdag). Du fyller istället i verksamhetschefens namn i angivet fält i din ansökan och du bekräftar därmed att verksamhetschefen har lämnat sitt samtycke till din ansökan.

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,5 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Region Uppsala eller av en enhet som har vårdavtal med landstinget

Återrapportering
Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt via din ansökan innan beviljad period är slut.

 

Länk till Region Uppsalas information om riktade FoU-medel på Navet (intern sida), informationen finns även på lul.se (extern sida).

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Kontakt

Enni Hallin
Akademiska sjukhuset, ing 61, 7 tr
751 85 Uppsala
018-611 13 74

Riktade FoU-medel Region Uppsala, from Riktade FoU-medel Region Uppsala
http://www.researchweb.org/is/lul