Riktade FoU-medel Region Uppsala

Region Uppsalas riktade FoU-medel

Nyheter

Ansökningsperioden 2018 är nu stängd. Nästa ansökningsperiod är planerad till våren 2019. Du kan då ansöka om medel för 2020-2021.

Från och med onsdag 2 maj 2018 kan du ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel för perioden 2019–2020. Sista ansökningsdag är måndagen 4 juni kl. 23.59.

Kontrollera att dina basuppgifter och ditt CV är uppdaterat innan ansökan slutförs.

Glöm inte att fylla i din verksamhetschefs namn i angivet fält i din ansökan. Du bekräftar därmed att verksamhetschefen har lämnat sitt samtycke till din ansökan.

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,5 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Region Uppsala eller av en enhet som har vårdavtal med Region Uppsala.

Ansök om medel

Återrapportering
Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt via din ansökan innan beviljad period är slut.

 

Länk till Region Uppsalas information om riktade FoU-medel på Navet (intern sida), informationen finns även på lul.se (extern sida).

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
Vid inloggningsproblem eller andra systemfrågor kontakta e-postadress: support[­at­]researchweb.org


Riktade FoU-medel Region Uppsala, from Riktade FoU-medel Region Uppsala
http://www.researchweb.org/is/lul