Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland

Välkommen till Forskning och Utveckling, Landstinget Västernorrlands ansökningsportal för forskningsmedel

Landstinget Västernorrland har anvisat medel för forskning. Anslagen är avsedda för att stimulera forskning inom landstingets alla verksamhetsområden (Årsanslag-för att komma igång och fortsätta med forskning) och (Akademisk miljö-konkurrenskraftig klinisk forskning av disputerade). För 2018 anslås 3,3 miljoner kr. Dessa medel fördelas mellan årsanslaget och anslag för Akademisk miljö. Utöver dessa fördelas 200 000 till anslaget för magisteruppsats. Under hösten finns även medel för BasenhetsALF att söka.

Sökande till anslagen skall ha en anställning inom Landstinget Västernorrland.

Läs mer om ansökan till Årsanslaget
Läs mer om ansökan till Akademisk miljö
Läs mer om ansökan till C-uppsats/ Magister/Masteruppsats

Sista ansökningsdag för Årsanslag är 15 juni 2018.
Sista ansökningsdag för Akademisk miljö är 15 juni 2018.
Sista ansökningsdag för BasenhetsALF är 15 december 2017 (ansökningsformuläret ligger tillsammans med Akademisk miljö)
Sista ansökningsdag för C-uppsats/Magister/Masteruppsats - löpande ansökningstid under året.

 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland, from Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland
http://www.researchweb.org/is/lvn