test
Region Norrbotten

Forskning i Region Norrbotten

Ansökningsperiod för 2018 är avslutad. Vetenskapliga rådet beslutar om anslag och besked meddelas under slutet av november/början av december.

Region Norrbotten prioriterar patientnära forskning som bedrivs med koppling till hälso- och sjukvårdens behov. Region Norrbottens prioriterade områden; äldres hälsa, psykisk hälsa och prevention kommer särskilt att tas i beaktande vid bedömningen denna ansökningsomgång.

För frågor om anslagen, kontakta:

För systemteknisk support, kontakta:

Mer information om Region Norrbottens forskningsanslag, klicka här.

aktuella anslag
sista ansökningsdag

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Norrbotten, from Region Norrbotten
http://www.researchweb.org/is/nll