logotyp
Norrbottens Läns Landsting
Test

Forskning i Norrbottens läns landsting

Ansökningsperiod för 2017 är avslutad.

Nyhet!
Nytt för 2017 års ansökningsomgång är att FoI-enheten utlyser forskarstöd för alla medarbetare som har behörighet att påbörja doktorand/forskarstudier (tidigare har enbart forskarstöd kunnat sökas av läkare). Forskarstödet ges i form av forskningstid. Forskningstiden är indelad i predoktorand tjänstgöring, doktorand- eller postdoktorand tjänstgöring.

Ytterligare en förändring är att maxbeloppet för FoU-anslaget är höjt till 150 000 kr.

Övriga anslag är oförändrade.

Från och med 2015 har Norrbottens läns landsting en egen projektdatabas och när man beviljas forskningsmedel är det obligatoriskt att fylla i ett formulär avseende det forskningsprojekt man blivit beviljad forskningsmedel för. Bakgrunden till detta är att Norrbottens läns landsting måste få en översikt över vilka forskningsprojekt som pågår och avslutas. Om inte formuläret är i fyllt kommer inte de beviljade medlen att utbetalas. Sista dagen att fylla i formuläret är 31 december.

Mer hos oss

- Läs allt om anslagen här

- Norrbottens läns landsting projektdatabas, läs mer här

Kontaktuppgifter:

För frågor om anslagen, kontakta:

För systemteknisk support, kontakta:

©2017 Norrbottens läns landsting
Alla rättigheter reserverade
Portalen är en del av systemet Researchweb

Norrbottens Läns Landsting, from Norrbottens Läns Landsting
http://www.researchweb.org/is/nll