logotyp
Region Norrbotten
Test

Forskning i Region Norrbotten

Ansökningsperiod för 2018 startar preliminärt 10 juni.

Från 2017 års ansökningsomgång utlyser FoI-enheten forskarstöd för alla medarbetare som har behörighet att påbörja doktorand/forskarstudier (tidigare har enbart forskarstöd kunnat sökas av läkare) eller fortsätta meritering efter disputation. Forskarstödet ges i form av forskningstid. Forskningstiden är indelad i predoktorand tjänstgöring, doktorand- eller postdoktorand tjänstgöring.

Från och med 2015 har Region Norrbotten en egen projektdatabas och när man beviljas forskningsmedel är det obligatoriskt att fylla i ett formulär avseende det forskningsprojekt man blivit beviljad forskningsmedel för. Bakgrunden till detta är att Region Norrbotten måste få en översikt över vilka forskningsprojekt som pågår och avslutas. Om inte formuläret är i fyllt kommer inte de beviljade medlen att utbetalas. Sista dagen att fylla i formuläret är 31 december.

Mer hos oss

- Läs allt om anslagen här

- Region Norrbottens projektdatabas, läs mer här

Kontaktuppgifter:

För frågor om anslagen, kontakta:

För systemteknisk support, kontakta:

©2017 Norrbottens läns landsting
Alla rättigheter reserverade
Portalen är en del av systemet Researchweb

Region Norrbotten, from Region Norrbotten
http://www.researchweb.org/is/nll