5-10 års uppföljning av näsfraktur. Behövs ytterligare åtgärder? | Application
5-10 års uppföljning av näsfraktur. Behövs ytterligare åtgärder?
Registration number: OLL-96681
Ansökan om Forskarveckor vt 2010
Application started by: Mattias Elmér, 2010-01-20
Professional title at the time of application: ST läkare
Work place at the time of application: Plastikkirurgen, USÖ
Last updated / corrected by: Mattias Elmér, 2010-01-21
Application received by: Region Örebro län
RejectedRejected
Applicant: Mattias Elmér
Plastikkirurgen, USÖ

Övergripande projektinformation

Sammanfattning

Felställda näsfrakturer handläggs vanligen med sluten reponering av näsbenen samt vid behov korregering av nässeptum. Senare kan patienten drabbas av nästäppa men även devierande ytternäsa. Patienterna följs ej utan inkommer ibland flera år efter trauma på egen begäran för bedömning av t.ex. devierande ytternäsa.

Jag vill följa upp patienter som haft näsfraktur för 5-10år sedan och se hur många av dessa som gjort någon ytterligare åtgärd (t.ex. privat finansierad näsplastik), önskar att något gjordes eller som är helt nöjda.

Vi vet idag väldigt lite om gruppen!

MeSH (Kontrollerad vokabulär inom medicinsk vetenskap för sökning)

information Added MeSH terms
Nasal Bone
Either of two small elongated rectangular bones that together form the bridge of the nose.
Nose Deformities, Acquired
Deformities of the nose acquired after birth from injury or disease.
Rhinoplasty
A plastic surgical operation on the nose, either reconstructive, restorative, or cosmetic. (Dorland, 28th ed)
Follow-Up Studies
Studies in which individuals or populations are followed to assess the outcome of exposures, procedures, or effects of a characteristic, e.g., occurrence of disease.
Treatment Outcome
Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, practicability, etc., of these interventions in individual cases or series.
Nasal Septum
The partition separating the two nasal cavities in the midplane, composed of cartilaginous, membranous and bony parts.

Projekttyp

Annat

Medel söks ur nedanstående anslag:

Forskningskommitténs anslag för forskarveckor

Uppgifter om sökanden

Födelseår

1972

Arbetsplats

USÖ:Plastikkirurgiska kliniken

Anställning

Sökanden är tillsvidareanställd i ÖLL

1. Är du registrerad och antagen som forskarstuderande?

Ej doktorand

Handledare

Tutor

Åke Davidsson
Örebro University and Dept ORL Univ Hosp Örebro

Projektplan

Bakgrund

Näsfraktuer är den vanligaste ansiktsfrakturen och drabbar ofta unga personer. VAnligaste behandlingen är sluten reponering inom 1-2v. Vissa patienter åtgärdas senare för nästäppa eller devierande ytternäsa.
De som söker efter flera år för devierande ytternäsa har själva sökt vården för detta. Det är oklart om det finns en grupp som känner sig missnöjda men ändå inte söker vård eller som får söka denna inom privatvård.

Syfte

Huvudmål:
Hur många har gjort eller önskar någon kirurgisk sekundär åtgärd 5-10 år efter näsfraktur?

Frågeställning/Hypotes/Teoretisk referensram

Relatera huvudmålet till fakta kring traumat.
Finns det många som önskar att mer gjordes?

Metod: Urval

Patienter vid ÖNH kliniken, USÖ med diagnos relaterad till näsfraktur mellan år 2000-2004. (5år)

Metod: Genusperspektiv

Sedan tidigare känt att näsfraktur är överrepresnterat hos yngre män. Oklart omk män eller kvinnor har haft störst behov av sekundär korrektion.

Metod: Studiegrupper

Diagnos:
s02.2x = näsfrakturer av olika slag

Op diagnoser:
DHDxx = reponeringar av näsor
DJD 30,40 = korrigeringar av nässeptum
DLDxx, DLWxx = näsplastiker

Metod: Datainsamling och mätprocedur

Journalgenomgång med sammanfattning av typ av skada, orsak, yttre omständigheter och då gjorda åtgärder.

Brevenkät till dessa patienter. Telefonuppföljning av icke responderande.
Främst kontroll ang om de gjort någon ytterligare åtgärd inom landsting, privat eller önskar att de gjort det.

Metod: Databearbetning och analys

Jämförelse mellan typ av fraktur, situation, kön mot vilka som sökt för ytterligare åtgärd.

Referenser

Rohrick R. et al., Nasal fracture management: Minimizing
secondary nasal deformities. Plast Reconstr Surg 106:266,
2000

Rohrich R., A practical classification of septonasal deviation and an effective guide to septal surgery. Plast Reconstr Surg 1999;104:2202-2209; discussion 10-12

Tirbod F. et al., Repair of Nasal Complex Fractures and the Need for Secondary Septo-Rhinoplasty. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Volume 64, Issue 12, December 2006, Pages 1785-1789

Diskussion

Pilotstudie för att veta hur gruppen ser ut.
Nogrannare klassificering av gruppen som gjort samt önskar åtgärd.

Senare mottagningskontroll av gruppen som önskar åtgärd. Ev. åtgärd och se hur livskvalitén förändra främst i denna grupp.

Förväntat resultat

En grupp patienter som vill ha bättre estetiskt resultat men ej velat ta tag i det själva. Förhoppningsvis bättre livskvalité vid senare uppföjning.

Tidsplan

Start journalgenomgång februari 2010.
Enkäter/slutlig telfonuppföljning april 2010.
Slutredovisning aug 2010.

Kostnadsplan

Säkerställa urvalsgrupp efter diagnos och operationskoder 1 dagar.
Journalgenomgång 7 dagar.
Enkäthantering o efterforskning av ej svarande 1 dag.
Sammanfattning av erhållet material 1 dag.

Relevans för Örebro läns landsting

Bättre kunskap om långtidsresultat efter näsfrakturer hos patienter behandlade inom Örebroll. Möjligen korrektion av uppföljning för vissa grupper.

Beräkning av kostnad för forskarveckor

Söker antal veckor

2

Månadslön

38,000

Lön per vecka inkl arbetsgivaravgifter (fn 42,25%)

12,440
DescriptionShort description of the costSum
Sökt totalbelopp24880kr24,880
Sum 24,880

Namn på min löneassistent

Mona Edwall Pettersson, tel 220 64

Etisk prövning

Ansökan etisk prövning

not checked Ja
checked Nej

Biobankslagen

Biobankslagen

not checked Ansökan om tillgång till provsamling och personuppgift enl Biobankslagen (SFS 2002:297) är gjord eller planeras. Sådan ansökan ska göras vid all forskning där humanbiologiskt material ingår.
checked Ansökan ej aktuell.

Tidigare beviljade medel av Forskningskommittén

Fortsättningsansökan

Nej

Summa kronor beviljade forskningsbidrag

0

Summa kronor beviljade forskarveckor

0

Övrig forskningsfinansiering

Örebro läns landsting

 Ja/NejOmfattning (t ex heltid veckor, kr)Slutdatum
Forskar-ST/ATNej  
Klinikfinansierad forskningstidNej  
Klinisk doktorandtjänstNej  
Annat   

Decision

Decision date: 2010-02-19

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Sökt totalbelopp
24880kr24,8800 
sum24,8800 

5-10 års uppföljning av näsfraktur. Behövs ytterligare åtgärder? | Application, from Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/oll/ansokan/96681