Om oss

Information om Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Det Regionala Forskningsrådet för U/Ö innebär ett avtalsbaserat samarbete kring den kliniska forskningen som bedrivs inom Region Uppsala, Region Örebro län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Västmanland och Region Gävleborg.

Det Regionala Forskningsrådet ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen samt bidra till ett ökat regionalt samarbete. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Syftet är vidare att

  • stärka den kliniska forskningen i regionen
  • öka forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden
  • öka kunskapsutvecklingen inom kliniskt angelägna områden
  • bidra till en forskning med hög kvalitet och relevans för regionens hälso- och sjukvård samt
  • tillskapa ökade forskningsresurser för kliniska studier.

PublishedDocument information: Om oss | Last modified: 2018-03-07 by Annette Östling
test

Om oss, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://www.researchweb.org/is/rfr/Om%20oss