Styrelsen

Styrelsen :

Rickard Simonsson, regiondirektör Örebro, ordförande

Johan Färnstrand, regiondirektör Gävleborg
Jan Grönlund, landstingsdirektör Sörmland
Anders Åhlund, regiondirektör Västmanland
Anneli Snobl, landstingsdirektör Värmland
Staffan Isling, regiondirektör Uppsala
Karin Stikå-Mjöberg, landstingsdirektör Dalarna


Katarina Wijk, föreståndare RFR
Annette Östling, administratör RFR

Referensgrupp :

Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingschef Gävleborg
Petri Olivius, forsknings- och utvecklingschef Sörmland
Kent Nilsson, föreståndare CKF Västmanland
Erica Schytt, föreståndare CKF Dalarna
Kersti Theander, forskningschef Värmland
Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör Uppsala
Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef Örebro.

RFRs Styrelseprotokoll

Beviljade anslag redovisas under egen flik

pdf document Protokoll Styrelsen 18 jan 2018.pdf (610 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 7 dec 2017.pdf (644 kB)

pdf document Protokoll Styrelsen 23 maj 2017.pdf (1029 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 23 mars 2017.pdf (419 kB)

pdf document Protokoll Styrelsen 9 mars 2017.pdf (499 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 2 dec 2016.pdf (613 kB)

pdf document Protokoll styrelsen 20 okt 2016.pdf (853 kB)
pdf document Protokoll Styrelsen 26 maj 2016.pdf (531 kB)

pdf document Protokoll styrelsen 25 feb 2016.pdf (1057 kB)

PublishedDocument information: Styrelsen | Last modified: 2018-04-04 by Annette Östling
test

Styrelsen, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://www.researchweb.org/is/rfr/Om%20oss/Information%20om%20styrelse%20och%20protokoll