test
Region Västernorrland

Välkommen till Region Västernorrlands ansökningsportal för forskningsmedel

Region Västernorrland har anvisat medel för forskning. Anslagen är avsedda för att stimulera till forskning. Anslaget för examenssarbete på C- och D-nivå inom relevant område (Kandidat/Magister/Master) är till för dig som håller på med uppsats. Årsanslaget är till för dig som vill komma igång eller är i början av din forskarutbildning. Akademisk miljöanslag är till för dig som är disputerad. För 2018 anslås 3,3 miljoner kr. Dessa medel fördelas mellan Årsanslaget och anslag för Akademisk miljö. Utöver dessa fördelas 200 000 till anslaget för magisteruppsats. Under hösten finns även medel för BasenhetsALF att söka.

Sökande till anslagen skall ha en anställning inom Region Västernorrland.

Läs mer om ansökan till Årsanslaget
Läs mer om ansökan till Akademisk miljö
Läs mer om ansökan till C-uppsats/ Magister/Masteruppsats

Sista ansökningsdag för Årsanslag är 15 juni 2018.
Sista ansökningsdag för Akademisk miljö är 15 juni 2018.
Sista ansökningsdag för BasenhetsALF är 15 december 2017 (ansökningsformuläret ligger tillsammans med Akademisk miljö)
Sista ansökningsdag för C-uppsats/Magister/Masteruppsats - löpande ansökningstid under året.

nyheter
sista ansökningsdag
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Västernorrland, from Region Västernorrland
http://www.researchweb.org/is/rvn