FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

Ansökningar

Här ansöker du om projektmedel från FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs sjukhus. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansöknings-formulär varefter du ser titlarna på de ansökningsformulär som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Observera att personkortet på projektledare, handledare och medarbetare ska innehålla komplett CV innan ansökan skickas in.

Du kan ta fram alla ansökningar där du står som sökande, medarbetare eller handledare genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivarens namn för att se dina ansökningar)

Under denna menyn finner du som handlägger ansökningar de menyval som leder till dina speciella uppgifter.


FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/ansokan