FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus

FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus

Via FoU-centrum kan du söka medel för finansiering av projekt och forskning i form av projektmedel och FoU-bidrag. Du kan även söka medel i FoU-fonden för att delta vid vetenskplig konferens. 

Projektmedel

Projektmedel kan du söka till klinisk forskning, enskilda projekt och doktorandprojekt samt FoU-projekt som ingår i specialist- och vidareutbildning. Maxbelopp 400 000 kr per projekt.
Projektmedel kan du söka under följande ansökningsperioder:

AnsökingsperiodBeslutsdatumDispositionstid
1 januari - 1 mars12 aprilTill och med 2019-12-31
1 augusti - 1 oktober8 novemberTill och med 2019-12-31

Läs mer om projektmedel

FoU-bidrag

FoU-bidrag kan du söka för planering av ansökan om projektmedel. FoU-bidraget kan också finansiera mindre projekt som C- och D-uppsatser. Maxbelopp 20 000 kr per projekt. FoU-bidrag kan sökas fortlöpande under året. 

Läs mer om FoU-bidrag

FoU-fond

FoU-fondmedel kan du söka för deltagande vid vetenskaplig konferens. Maxbelopp 12 000 kr per person och år. FoU-fondmedel kan sökas fortlöpande under året. 

Läs mer om FoU-fonden

PublishedDocument information: FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus | Last modified: 2018-06-12 by Johanna Låstberg

FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/infoskas