Svenska Läkaresällskapet (SLS)

sls

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder!

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande år.
Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag! För att vara behörig att söka medel krävs alltså medlemskap även under 2016.

Medlemsavisering 2017 skickas ut under v.4

För att söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet klicka här.
När du skriver in ditt medlemsnummer ska du bara skriva in det sex sista siffrorna.
Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC Foundation (där medlemskap i NSCMID istället krävs) och för ansökningar till Stiftelsen Söderström-Köniska sjukhemmet.

Frågor om:
- ansökningsförfarande kontakta monica.winden@sls.se eller 08-440 88 66.
- medlemskap kontakta medlem@sls.se eller 08-440 88 89.
Behöver du som sökande hjälp med din ansökan läs under hjälp och service, för systemtekniska frågor: kontakta .

Kontrollera att din ansökan är komplett innan du skickar in den och att CV finns upplagt på ditt personkort! Ofullständiga ansökningar går inte vidare för bedömning.

Ansökningsperiod 15 augusti 2016 - 31 maj 2017:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 31 maj.
Läkarsällskapets resebidrag för aktivt deltagande i internationell kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.
Obligatoriska bilagor: Kongressresa - abstract och acceptansbrev. Forskningsvistelse - personlig inbjudan

Nya regler för ansökan om resebidrag från och med 15 augusti 2016:
Ansökan om resebidrag ska vara inkommen senast två månader före avresa.
Resebidrag kan sökas även för forskningsvistelse kortare än 1 månad.

Ansökningsperiod 1 december 2016 - 1 februari 2017:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 1 februari.
För behörighet krävs medlemskap både 2016 och 2017

Projektanslag för medicinsk forskning från Svenska Läkaresällskapets forskningsfonder

Post doc-stipendier för medicinsk forskning från Svenska Läkaresällskapets forskningsfonder

Projektanslag för medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar från Cronqvists stiftelse

Projektanslag för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar från Björklunds fond

Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse för forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi från Bengt Ihres fond

Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse för medicinsk forskning inom gastroenterologi från Gastroenterologisk forskningsfond

Resebidrag för forskningsvistelse för forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar från Paul Frenkners fond

Research grant and travel grant for research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents from SSAC Foundation. (Applicants must be members of NSCMID)

Till ansökningsformulär:
Innan du söker läs "Vägledning för sökande"

Redovisning av projektanslag och resebidrag:
Logga in i Researchweb - gå till mina sidor -mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på ikonen "ändra" - scrolla ner till den del som handlar om redovisning - redovisa - spara


Till SLS hemsida, klicka här.

  

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Svenska Läkaresällskapet

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738 101 35 Stockholm
växel 08-440 88 60 fax 08-440 88 99 sls@sls.se

plusgiro 25 68-4 bankgiro 160-3919
Bank: SEB, Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

Kansliets öppettider: Mån-tors 8-17, fre 8-15.30

logotyp SLS

Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls