Svenska Läkaresällskapet (SLS)

sls

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder!

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande år.
Medlemsavgiften måste vara betald innan du skickar in din ansökan. Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag och projektanslag! För att vara behörig att söka medel nästa år krävs alltså medlemskap även under 2016.

För att söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet klicka här.
När du skriver in ditt medlemsnummer ska du bara skriva in det sex sista siffrorna.
Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC Foundation (där medlemskap i NSCMID istället krävs) och för ansökningar till Stiftelsen Söderström-Köniska sjukhemmet.

Frågor om:
- ansökningsförfarande kontakta monica.winden@sls.se eller 08-440 88 66.
- medlemskap kontakta medlem@sls.se eller 08-440 88 89.
Behöver du som sökande hjälp med din ansökan läs under hjälp och service, för systemtekniska frågor: kontakta .

Kontrollera att din ansökan är komplett innan du skickar in den och att CV finns upplagt på ditt personkort! Ofullständiga ansökningar går inte vidare för bedömning

Ansökningsperiod 15 augusti 2015 - 31 maj 2016:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 31 maj.
Läkarsällskapets resebidrag för aktivt deltagande i internationell kongress eller forskningsvistelse längre än en månad.
Obligatoriska bilagor: Kongressresa - abstract och acceptansbrev. Forskningsvistelse - personlig inbjudan

Information om nya regler för ansökan om resebidrag från och med 15 augusti 2016:
Från och med den 15 augusti 2016 ska ansökan om resebidrag vara inkommen senast två månader före avresa.
Från och med den 15 augusti 2016 kan resebidrag sökas även för forskningsvistelse kortare än 1 månad.

Ansökningsperiod 15 maj 2016 - 15 juni 2016:
Ansökningssystemet stänger kl 24,00 den 15 juni
Asklepiospriset 2016:
- Vetenskaplig artikel 15 000 kronor
- Projektarbete 10 000 kronor

Priset kan sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in. Läs mer på www.sls.se

Till ansökningsformulär:
Innan du söker läs "Vägledning för sökande"


Redovisning av projektanslag och resebidrag:
Logga in i Researchweb - gå till mina sidor -mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på ikonen "ändra" - scrolla ner till den del som handlar om redovisning - redovisa - spara


Till SLS hemsida, klicka här.


  
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Svenska Läkaresällskapet

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738 101 35 Stockholm
växel 08-440 88 60 fax 08-440 88 99 sls@sls.se

plusgiro 25 68-4 bankgiro 160-3919
Bank: SEB, Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

Kansliets öppettider: Mån-tors 8-17, fre 8-15.30
logotyp SLS

Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls