Logotyp SLS
Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS)

sls
Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webb-plats för ansökningar om bidrag ur våra fonder!

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift innevarande och föregående år. För att se ditt medlemsnummer, om du betalt medlemsavgiften med mera: registrera dig på mina sidor för medlemskap på SLS hemsida! Läs om hur du registrerar dig här. För att söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet klicka här.

Frågor om:
- ansökningsförfarande kontakta monica.winden@sls.se eller 08-440 88 66.
- medlemskap kontakta medlem@sls.se eller 08-440 88 89.
- behöver du som sökande hjälp med din ansökan läs under hjälp och service
- för systemtekniska frågor: kontakta .

Obs!
Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in för att ansökan ska behandlas!
Kontrollera även att din ansökan är komplett innan du skickar in den och att CV finns upplagt på ditt personkort! Ofullständiga ansökningar går inte vidare för bedömning.

Ansökningsperiod 15 augusti 2017 - 31 maj 2018:
Ansökningssystemet stänger kl 24.00 den 31 maj.
Läkarsällskapets resebidrag för aktivt deltagande i internationell kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet ansökningsåret och föregående år krävs.
Ansökan om resebidrag ska vara inkommen senast två månader före avresa.
Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.
Obligatoriska bilagor: Kongressresa - abstract och acceptansbrev. Forskningsvistelse - personlig inbjudan

Ansökningsperiod 15 maj - 15 juni 2018:
Ansökningssystemet stänger kl 24,00 den 15 juni
Asklepiospriset 2018:
- Vetenskaplig artikel 15 000 kronor
- Projektarbete 10 000 kronor
Priset kan sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in. Läs mer

Till ansökningsformulär:
Innan du söker läs "Vägledning för sökande"

Redovisning av projektanslag och resebidrag:
Logga in i Researchweb - gå till mina sidor -mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på ikonen "ändra" - scrolla ner till den del som handlar om redovisning - redovisa - spara

Svenska Läkaresällskapet arrangerar två forskningsrelaterade möten i april 2018:
17 april: Workshop om brukarmedverkan i forskning: Information
26 april: Translationellt forskningssymposium om immunopsykiatri:Information och anmälan

Till SLS hemsida, klicka här.

  

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Svenska Läkaresällskapet

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738 101 35 Stockholm
växel 08-440 88 60 fax 08-440 88 99 sls@sls.se

plusgiro 25 68-4 bankgiro 160-3919
Bank: SEB, Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

Kansliets öppettider: Mån-tors 8-17, fre 8-15.30

logotyp SLS

Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls/