Sök

Alternativ för sökning

Mer specificerade sökalternativ

Tips vid sökning

Om du vet ansökningens eller informationsdokumentets diarienummer kan du snabbt plocka fram det genom att i sökrutan skriva id: direkt följt av diarienumret utan eventuellt prefix, inget mellanslag mellan kolon och siffran. Exempelvis id:2

När du söker tänk då på att standardvalet är att bara söka efter ansökningar eller dokument inlagda genom den anslagsgivare eller informationsportal du står i just nu. Vill du söka hos alla får du ändra ingång till exempelvis Visa alla ingångar.

Svenska Läkaresällskapet

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738 101 35 Stockholm
växel 08-440 88 60 fax 08-440 88 99 sls@sls.se

plusgiro 25 68-4 bankgiro 160-3919
Bank: SEB, Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

Kansliets öppettider: Mån-tors 8-17, fre 8-15.30

logotyp SLS

Search tool, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls/search