Logga Region Skåne
Södra Sjukvårdsregionen

Mer om din ansökan!


Vid behov av support, kontakta Margaretha Nilsson direkt.


För att hitta tillbaka till dina ansökningar, gör så här: Logga in, klicka på menyvalet Mina sidor, undermenyerna leder dig sedan rätt.

Aktuella ledigkungörelser finns i vänstermarginalen. Där finns också prioriteringsgrupper och prioriteringsprinciper.
 

Sökbara medel våren 2017 - Doktorandanslag 2018

Från och med slutet april/början maj 2017 är Doktorandanslag för år 2018 sökbart. Sista ansökningsdag är 2017-06-07 kl 24.00. Underskriftsblanketten ska vara Södra Regionvårdsnämndens kansli tillhanda senast 2017-06-12 med samtliga underskrifter, annars går ansökan inte vidare till bedömning. Blanketten blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför". Du behöver inte vara färdig med din ansökan när du trycker på knappen "slutför" och du kan ändra i ansökan fram till sista ansökningsdag.

Var noga med att läsa igenom ledigkungörelsen innan du börjar att fylla i formuläret. Ta gärna hjälp av hjälptexterna som finns vid varje rubrik i formuläret.

OBS! Behöriga att söka från Region Halland är anställda i södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte kommuner.

Om du behöver råd och stöd i samband med ansökan finns det en mentorgrupp som gärna hjälper dig. Klicka på länken i ledigkungörelsen eller i väntermarginalen på mentorgrupp för kontaktuppgifter.

UFo-anslag

Läs mer information om UFo-anslag på hemsidan för Södra Regionvårdsnämnden.

Doktorandanslag

Årets ansökningsomgång för Doktorandanslag är nu stängd för nya ansökningar.
Om du inte söker doktorandmedel för år 2017, ska du ändå redovisa tilldelade medel för år 2015. Klicka på knappen nedan.

Projektanslag

Årets ansökningsomgång för Projektanslag är nu stängd för nya ansökningar.
Om du inte söker projektmedel för år 2017 och 2018, ska du ändå redovisa tilldelade medel för år 2014 och 2015. Klicka på knappen nedan.


Läs mer information om projekt- och doktorandanslag på hemsidan för Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne.

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Södra Sjukvårdsregionen, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/ssvr