Sök

Sök

Denna webbplats har ingen generell sökfunktion. Istället används ett flertal specialanpassade sökfunktioner för olika ändamål. Nedan hittar du länkar till dem.

Hitta kontaktuppgifter till personer och information som är kopplad till just dem

Sök kontaktuppgifter till användare/personer i FoU i Sverige.
För att hitta information som är kopplad till personen väljer du knappen "Sök information" till höger när du öppnat personens kontaktuppgifter. Där återfinns såväl projektbeskrivningar som ansökningar.

Hitta resurspersoner för ditt projektarbete

Sök bland resurspersoner som exempelvis; språkgranskare, handledare, statistiker, föreläsare eller illustratörer.

Närliggande information: - Lägg till dig som resursperson

Hitta projektarbeten - strukturerad sökning

Du kan söka fram projekt som hör till en viss arbetsplats eller ett visst ämne. Länk till FoU-processen.

Hitta projektarbeten - sök i fritext bland titlar och sammanfattningar

Sök i fritext bland alla inlagda FoU-arbeten.

Hitta mätmetoder för ditt projektarbete

Sök bland information om mätmetoder

Hitta kontaktuppgifter till enheter

Sök bland alla kontaktuppgifter till FoU-enheter och anslagsgivare.

Hitta IT-verktyg

Länk till IT-verktyg

Hitta användbara webbsidor

Länk till användbara webbsidor

Närliggande information: - Universitet i Sverige - Högskolor i Sverige - Lägg till din enhets kontaktinformation
Närliggande information: - FoU-processer/sammanställningar projektarbeten


Word explanations
MeSH = Kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaper. Indelningar i ämnen och områden som återfinns baseras på s k MeSH-termer. MeSH står för Medical Subject Headings (engelska medicinska ämnesrubriker) och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM).
PublishedDocument information: Sök | Last modified: 2015-01-28 by Researchweb Support

Sök, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/22221