logotyp för FoU i Sverige
Hjälp och information om FoU i Sverige

Instruktion och hjälp

Bild för Hjälp och service
På denna webbplats ger och får du information som publicerats av många personer med anknytning till FoU i hela Sverige. Det är kostnadsfritt att publicera information. När du lägger in information måste du först skaffa användaruppgifter för inloggning.

Så här lägger du in information:

information Betydelse av begrepp som används på denna sida:

Personkort: Kontaktinformation för person. E-postadress som anges är den som systemet sedan kommunicerar med dig för att exempelvis uppdatera dina uppgifter. Här finns möjlighet att hålla ditt CV uppdaterat och att informera om din utbildning. Du kan också presentera dig som kontakt för en enhet eller en resursperson, som exempelvis språkgranskare eller handledare.

Enhetskort: Kontaktinformation för en enhet (FoU-enhet, anslagsgivare, etc). Det finns här även plats för att beskriva verksamheten ytterligare och exempelvis länka till egen hemsida. Till enhetskortet länkar man registrerade personkort för att visa vilka som är knutna till enheten. En av personerna ansvarar för att hålla uppgifterna aktuella (administratör) i enhetskortet och får en gång om året via e-post indikation på att det är dags att eventuellt uppdatera de kontaktuppgifter som angetts.


Hittar du inte lösningen på något problem här - kontakta administratören för denna web-plats. Kontaktuppgifter för din administratör finner du via att klicka på namnlänk efter ordet administratör längst ned på startsidan.

FoU i Sverige

Hjälp och information om FoU i Sverige, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/instruktion