Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?
Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?
Project number : 209805
Created by: Gisela Helenius, 2017-02-16
Last revised by: Gisela Helenius, 2017-02-16
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

HPV-infektion är den bakomliggande faktorn vid utveckling av livmoderhals (cervix)-cancer och dess förstadier och är även associerad med övrig anogenital cancer samt huvud och halstumörer. Fastän flertalet HPV-virusinfektioner läker ut finns det vid latent infektion risk för cancerutveckling. Den HPV-positiva vaginal och vulvacancern utvecklas troligtvis på liknande sätt som cervixcancer, men det föreligger även en betydande andel HPV-negativ vulva och vaginalcancer.
I cancerutveckling är tumörsuppressorgenen TP53 ofta påverkad, på grund av sin roll att avbryta celltillväxt och inducera apoptos. TP53 har utvärderats under många år och data kring polymorfier och mutationer finns samlade i flera databaser. I kodon 72 av genen finns en polymorfi (R72P) där prolin P (CCC) ändras till arginin R (CGC). Polymorfin har, med varierande resultat, kunnat korreleras till riskökning för cervixcancer vid samtidig infektion med HPV. Information om prognostisk relevans av R72P för patienter som drabbas av cervix-, vaginal -och vulvacancer saknas däremot.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
not checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
not checked Kardiologi
not checked Kirurgi
not checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Sjukgymnastik
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2017-08-01

Planerat slutdatum

2019-12-31

Studiens status

Projektet pågår Datainsamling avslutad

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken

Medarbetare i projektet

Gabriella Lillsunde Larsson
Biomedicinsk analytiker, Örebro Universitetssjukhus, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi
Mats G Karlsson
Läkare, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/209805