Bärarskap av meningokocker.
Bärarskap av meningokocker.
Project number : 212595
Created by: Olof Säll, 2017-04-12
Last revised by: Olof Säll, 2017-04-12
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Målet med denna studie är att se hur många av de undersökta personerna som är symtomfria bärare av en särskild bakterie. Det gäller bakterien meningokocker (latinskt namn Neisseria meningitidis) som kan orsaka livshotande infektioner såsom sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). Meningokocker kan finnas som en del av kroppens normalflora och påvisas då med hjälp av bakterieodling från svalget. Symtomfritt bärarskap kan leda till allvarlig infektion men även spridning till andra personer som då antingen blir symtomfria bärare eller drabbas av allvarlig infektion.
Då det saknas kunskap om hur bärarskap av meningokocker i Sverige ser ut vill vi studera detta. Vi studerar en grupp i befolkningen som oftare bär på meningokocker, universitetsstudenter. Att studera studenter är extra intressant då det förekommit ett flertal utbrott av allvarlig meningokock-sjukdom bland universitetsstudenter.
Vi planerar provtagning vid flera tillfällen för att studera hur bärarskapet av meningokocker förändras över tid. Dessutom vill vi studera om det finns genetiska förutsättningar som gör att vissa personer har större benägenhet att vara bärare av meningokocker. Prov tas med en provtagningspinne i svalget för odling och molekylärbiologisk analys samt en annan provtagningspinne mot insidan av kinden för genetisk analys.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
not checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
not checked Kardiologi
not checked Kirurgi
not checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Sjukgymnastik
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2017-05-01

Planerat slutdatum

2019-12-31

Studiens status

Planering och förberedelse

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Bärarskap av meningokocker., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/212595