Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.
Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.
Project number : 227371
Created by: Karin Sävman, 2017-05-28
Last revised by: Karin Sävman, 2017-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Underburna barn löper risk att utveckla skador i hjärnans vita substans. Kognitiva svårigheter, komplicerade synstörningar och neuropsykiatriska störningar som autism ses hos >50% av de minsta. Svåra synstörningar ses även vid ROP(Retinopathy of Prematurity).
Hjärnan och näthinnan består till stora delar av fett och Omega-3 fettsyror är nödvändiga för en normal utveckling. I experimentella studier skyddar Omega-3 fettsyror mot såväl ROP som hjärnskador, men det underburna barnet går miste om fettsyror som normalt överförs från modern under sen graviditet. Vi har i en nyligen genomförd studie tillfört DHA parenteralt och undersökt påverkan på syn och utveckling. Behandling gav högre nivåer av DHA i blod, men skyddade inte mot ROP (analyser av MR hjärna pågår). Vår hypotes är att den ökade tillförseln av DHA påverkade omsättningen av andra fettsyror och gav en brist på dessa vilket i sin tur var kopplat till en ökad risk för ROP. 
I ett multicenterprojekt studerar vi därför > 200 barn födda före 28 v gestationsålder som randomiseras till oral extra tillförsel av DHA och andra fettsyror som vi kopplat tillförekomsten av ROP,  från födelse till fullgången tid. Behandlingssvaret studeras med analyser av fettsyraprofil hos barnet och korreleras till tillväxt, förekomst av ROP och avvikelser på magnetundersökning av hjärnan.I ett andra steg undersöks barnen vid 2 och 5,5 års ålder avseende motorik, synstörning, utvecklingsnivå samt neuropsykiatriska störningar. Den del av projektet som omfattas av denna ansökan avser hjärnans utveckling.
En tredjedel av barnen föds på SU, men har ofta remitterats från regionen pga för tidig förlossning. Vidare vård och uppföljning sker då på hemsjukhuset och studien utnyttjar ett regionalt nätverk av neonatologer, neuropediatriker och ögonläkare som byggts upp under tidigare FoU-finansierade studier.
En optimerad nutrition kan ha stor betydelse för såväl syn som kognitiv utveckling och beteende hos för tidigt födda barn. Resultaten från denna studie kan därmed ha direkt påverkan på vårdrutiner såväl regionalt som nationellt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Underburna barn löper risk att utveckla skador i hjärnans vita substans. Kognitiva svårigheter, komplicerade synstörningar och neuropsykiatriska störningar som autism ses hos >50% av de minsta. Svåra synstörningar ses även vid ROP(Retinopathy of Prematurity).
Hjärnan och näthinnan består till stora delar av fett och Omega-3 fettsyror är nödvändiga för en normal utveckling. I experimentella studier skyddar Omega-3 fettsyror mot såväl ROP som hjärnskador, men det underburna barnet går miste om fettsyror som normalt överförs från modern under sen graviditet. Vi har i en nyligen genomförd studie tillfört DHA parenteralt och undersökt påverkan på syn och utveckling. Behandling gav högre nivåer av DHA i blod, men skyddade inte mot ROP (analyser av MR hjärna pågår). Vår hypotes är att den ökade tillförseln av DHA påverkade omsättningen av andra fettsyror och gav en brist på dessa vilket i sin tur var kopplat till en ökad risk för ROP. 
I ett multicenterprojekt studerar vi därför > 200 barn födda före 28 v gestationsålder som randomiseras till oral extra tillförsel av DHA och andra fettsyror som vi kopplat tillförekomsten av ROP,  från födelse till fullgången tid. Behandlingssvaret studeras med analyser av fettsyraprofil hos barnet och korreleras till tillväxt, förekomst av ROP och avvikelser på magnetundersökning av hjärnan.I ett andra steg undersöks barnen vid 2 och 5,5 års ålder avseende motorik, synstörning, utvecklingsnivå samt neuropsykiatriska störningar. Den del av projektet som omfattas av denna ansökan avser hjärnans utveckling.
En tredjedel av barnen föds på SU, men har ofta remitterats från regionen pga för tidig förlossning. Vidare vård och uppföljning sker då på hemsjukhuset och studien utnyttjar ett regionalt nätverk av neonatologer, neuropediatriker och ögonläkare som byggts upp under tidigare FoU-finansierade studier.
En optimerad nutrition kan ha stor betydelse för såväl syn som kognitiv utveckling och beteende hos för tidigt födda barn. Resultaten från denna studie kan därmed ha direkt påverkan på vårdrutiner såväl regionalt som nationellt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nervous System Diseases
Diseases of the central and peripheral nervous system. This includes disorders of the brain, spinal cord, cranial nerves, peripheral nerves, nerve roots, autonomic nervous system, neuromuscular junction, and muscle.
Retinopathy of Prematurity
A bilateral retinopathy occurring in premature infants treated with excessively high concentrations of oxygen, characterized by vascular dilatation, proliferation, and tortuosity, edema, and retinal detachment, with ultimate conversion of the retina into a fibrous mass that can be seen as a dense retrolental membrane. Usually growth of the eye is arrested and may result in microophthalmia, and blindness may occur. (Dorland, 27th ed)
Leukomalacia, Periventricular
Degeneration of white matter adjacent to the CEREBRAL VENTRICLES following cerebral hypoxia or BRAIN ISCHEMIA in neonates. The condition primarily affects white matter in the perfusion zone between superficial and deep branches of the MIDDLE CEREBRAL ARTERY. Clinical manifestations include VISION DISORDERS; CEREBRAL PALSY; PARAPLEGIA; SEIZURES; and cognitive disorders. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1021; Joynt, Clinical Neurology, 1997, Ch4, pp30-1)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Neonatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ögonsjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Ann Hellström
Ögonavdelningen för Barn, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Chatarina Löfqvist
DSBUS/barnögon
Anna Thorell
Barn- och ungdomshabiliteringen Alingsås
Svetlana Najm
DSBUS, neonatal avd.
Irini Makrigianni
Neonatalsekrionen DSBUS samt Barn- och ungdomsmedicin, Kärnsjukhuset i Skövde
Johan Robinson
barnkliniken NÄL

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-12-01

Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/227371