Projektet avser att att undersöka huruvida upprepad penicillin-behandling till barn förändrar sammansättningen av bakteriologin i nasopharynx framförallt avseende utvecklandet av nedsatt resistens hos Streptococcus pneumoniae och om resistensutvecklingen förändras även hos Haemophilus influensae och Moraxella catarrhalis.
Projektet avser att att undersöka huruvida upprepad penicillin-behandling till barn förändrar sammansättningen av bakteriologin i nasopharynx framförallt avseende utvecklandet av nedsatt resistens hos Streptococcus pneumoniae och om resistensutvecklingen förändras även hos Haemophilus influensae och Moraxella catarrhalis.
Project number : 530
Created by: Margaretha Foglé-Hansson, 2006-01-31
Last revised by: Margaretha Foglé-Hansson, 2010-01-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ett samlat material barn med övre luftvägsinfektion undersöktes huruvida penicillin-V kunde motverka uppkomst av akut mediaotit. Dessa barn undersöktes under 1 år med placebo/penicillin V vid akut luftvägsinfektion och följdes regelbundet på ÖNH-klinik vid uppkomst av öroninflammation och som normala återbesök. Vid varje besök togs odling ur nasopharynx och dessa 703 odlingar är sedan vidare undersökta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Acute Disease
Disease having a short and relatively severe course.
Antibiotic Prophylaxis
Use of antibiotics before, during, or after a diagnostic, therapeutic, or surgical procedure to prevent infectious complications.
Double-Blind Method
A method of studying a drug or procedure in which both the subjects and investigators are kept unaware of who is actually getting which specific treatment.
Haemophilus influenzae
A species of HAEMOPHILUS found on the mucous membranes of humans and a variety of animals. The species is further divided into biotypes I through VIII.
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Infant
A child between 1 and 23 months of age.
Infant, Newborn
An infant during the first month after birth.
Moraxella (Branhamella) catarrhalis
Gram-negative aerobic cocci of low virulence that colonize the nasopharynx and occasionally cause MENINGITIS; BACTEREMIA; EMPYEMA; PERICARDITIS; and PNEUMONIA.
Nasopharynx
The nasal part of the pharynx, lying above the level of the soft palate.
Otitis Media
Inflammation of the MIDDLE EAR including the AUDITORY OSSICLES and the EUSTACHIAN TUBE.
Penicillin V
A broad-spectrum penicillin antibiotic used orally in the treatment of mild to moderate infections by susceptible gram-positive organisms.
Penicillins
A group of antibiotics that contain 6-aminopenicillanic acid with a side chain attached to the 6-amino group. The penicillin nucleus is the chief structural requirement for biological activity. The side-chain structure determines many of the antibacterial and pharmacological characteristics. (Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed, p1065)
Respiratory Tract Infections
Description missing
Streptococcus pneumoniae
A gram-positive organism found in the upper respiratory tract, inflammatory exudates, and various body fluids of normal and/or diseased humans and, rarely, domestic animals.
Treatment Outcome
Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, practicability, etc., of these interventions in individual cases or series.
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Ann Hermansson
ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
Peter White
ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

1994-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2002-09-01

Publikationer från detta projekt

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Vg se artikel beskriven ovan

Projektet avser att att undersöka huruvida upprepad penicillin-behandling till barn förändrar sammansättningen av bakteriologin i nasopharynx framförallt avseende utvecklandet av nedsatt resistens hos Streptococcus pneumoniae och om resistensutvecklingen förändras även hos Haemophilus influensae och Moraxella catarrhalis., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/530